X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 116 / 162

517 views

0 shares

0 downloads

0 comments

116 / 162

BILAGA I

1. Områden på banan som behöver skyddas. Miljökänsliga områden

a. Mark under arbete. Spel förbjudet Om tävlingsledningen vill skydda ett område på banan bör den för- klara detta för mark under arbete och förbjuda spel från detta område.

Följande lokala regel rekommenderas: ”Området _____ (utmärkt med _____ ) är mark under arbete från vilket spel är förbjudet. Om en spelares boll ligger i området, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1.

  •      

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.”

b. Miljökänsliga områden Om en behörig myndighet (t.ex. ett statligt verk eller motsvarande) av miljöhänsyn förbjuder beträdandet av och/eller spel från ett områ- de på eller i anslutning till banan, bör tävlingsledningen formulera en lokal regel som klargör hur man skall förfara om man skall ta lättnad.

Tävlingsledningen har viss valfrihet om området skall förklaras som mark under arbete, vattenhinder eller out-of-bounds. Den kan emeller- tid inte utan vidare förklara ett sådant område som vattenhinder om det inte överensstämmer med definitionen av ett ”vattenhinder” och den bör anstränga sig att bevara hålets karaktär.

Följande lokala regel rekommenderas: ”I. Definition Ett miljökänsligt område är ett område som förklarats vara detta av en behörig myndighet och vilket är förbjudet att beträda och/eller spela från av miljöhänsyn.

Ett sådant område kan förklaras som mark under arbete, som vattenhinder, som sidovattenhinder eller som out-of-bounds efter täv- lingsledningens val. För att ett miljökänsligt område skall få förklaras som vattenhinder eller som sidovattenhinder krävs dock att området enligt definitionen verkligen är ett vattenhinder.

Anm: Tävlingsledningen kan inte förklara ett område som miljö- känsligt.

113

Document info
Document views517
Page views519
Page last viewedTue Jan 17 05:34:25 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments