X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 117 / 162

640 views

0 shares

0 downloads

0 comments

117 / 162

114

BILAGA I

 • II.

  Boll i miljökänsligt område

  • a.

   Mark under arbete

Om en boll ligger i ett miljökänsligt område som har förklarats som mark under arbete, måste en boll droppas i enlighet med Regel 25-1b.

Om det finns godtagbara skäl att anse att en boll är förlorad i ett miljökänsligt område som har förklarats som mark under arbete, får spelaren ta lättnad utan plikt på det sätt som föreskrives i Regel 25-1c.

b. Vattenhinder och sidovattenhinder Om en boll är i eller det finns godtagbara skäl att anse att den är för- lorad i ett miljökänsligt område som har förklarats som vattenhinder eller som sidovattenhinder, måste spelaren, med ett slags plikt, förfara enligt Regel 26-1.

Anm: Om en boll som droppats i enlighet med Regel 26 rullar till ett läge, där det miljökänsliga området påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste spelaren ta lättnad på sätt som föreskrives i Punkt III av denna lokala regel.

c. Out-of-bounds Om en boll ligger i ett miljökänsligt område som har förklarats som out-of-bounds, skall spelaren, med ett slags plikt, spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen sist spe- lades (se Regel 20-5).

III. Inverkan på stans eller området för avsedd sving Inverkan av ett miljökänsligt område föreligger när ett sådant förhål- lande påverkar en spelares stans eller området för hans avsedda sving. Om inverkan föreligger måste spelaren ta lättnad enligt följande:

 • (a)

  På spelfältet: Om bollen ligger på spelfältet skall man fastställa den närmaste punkt på banan som (a) inte är närmare hålet, (b) undviker inverkan av förhållandet och (c)inte är i ett hinder eller på en green. Spelaren skall lyfta bollen och droppa den utan plikt, inom en klubblängd från den fastställda punkten, på en del av banan som uppfyller (a), (b) och (c) ovan.

 • (b)

  I ett hinder: Om bollen är i ett hinder skall spelaren lyfta bollen och droppa den, antingen:

  • (i)

   Utan plikt, i hindret, så nära som möjligt från där bollen låg,

men inte närmare hålet, på en del av banan som ger fullstän-

Document info
Document views640
Page views642
Page last viewedMon Jan 23 23:42:08 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments