X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 118 / 162

626 views

0 shares

0 downloads

0 comments

118 / 162

BILAGA I

dig lättnad från förhållandet; eller

  • (ii)

   Med ett slags plikt utanför hindret, och därvid hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bol- len droppas, utan någon gräns för hur långt bakom hindret bollen får droppas. Därutöver får spelaren förfara enligt Regel 26 eller 28 om dessa är tillämpliga.

 • (c)

  På green: Om bollen ligger på green, skall spelaren lyfta bollen och placera den utan plikt på den närmaste plats från där den låg som ger fullständig lättnad från förhållandet, men inte närmare hålet eller i ett hinder.

Bollen får rengöras när den lyfts under Punkt III av denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte erhålla lättnad under Punkt III av denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att utföra ett slag på grund av inverkan av något annat än ett förhål- lande som täcks av denna lokala regel eller (b) påverkan av ett sådant förhållande bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

 •      

  :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. Anm: Vid allvarligt brott mot denna lokala regel, får tävlingsledningen utdöma diskvalifikation.”

2. Skydd av unga träd När det är önskvärt att förhindra skada på unga träd rekommende-

ras följande lokala regel: ”Skydd av unga träd identifierade med . Om ett sådant träd _____ påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Om bollen ligger i ett vattenhinder, skall spelaren lyfta och droppa bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att bollpunkten måste vara i vattenhindret och bol- len måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också förfara enligt Regel 26. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte erhålla lättnad under denna lokala

115

Document info
Document views626
Page views628
Page last viewedMon Jan 23 08:49:38 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments