X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 119 / 162

530 views

0 shares

0 downloads

0 comments

119 / 162

116

BILAGA I

regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att utföra ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

  •      

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.”

3. Tillfälliga förhållanden – lera, extrem väta, dålig kondition och skyddande av banan

a. Lättnad för pluggad boll – rengöring av bollen Regel 25-2 ger lättnad utan plikt för en boll som är pluggad i sitt eget nedslagsmärke, var som helst på den finklippta delen av spelfäl- tet. På green får en boll lyftas och skada som orsakats av bollens ned- slag får repareras (Regel 16-1b och c). När det är motiverat med till- stånd för lättnad för pluggad boll överallt på spelfältet, rekommen- deras följande lokala regel:

”På spelfältet får boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke på annan mark än sand, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock ej närmare hålet. När bol- len droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spel- fältet.

Undantag: En spelare får inte erhålla lättnad under denna lokala regel om det är uppenbart orimligt för honom att utföra ett slag på grund av inverkan av något annat än det förhållande som täcks av denna lokala regel.

  •      

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.”

Det kan hända att förhållandena är sådana att tillstånd att lyfta, ren- göra och återplacera bollen är tillräckligt. I sådana fall rekommen- deras följande lokala regel:

”På (ange område) får en boll lyftas, rengöras och återplaceras utan plikt.

Anm: Bollens läge skall markeras innan den lyfts under denna loka- la regel – se Regel 20-1.

Document info
Document views530
Page views532
Page last viewedWed Jan 18 00:02:07 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments