X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 12 / 162

510 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 162

17-1. Flaggstången passad, borttagen eller upplyft .......................................... 68

17-2. Passning utan godkännande ............................................................................. 69 17-3. Boll träffar flaggstången eller den person

som passar flaggstången .................................................................................... 69 17-4. Boll vilar mot flaggstången ................................................................................. 68

BOLL SOM RUBBAS, PÅVERKAS ELLER STOPPAS

1 8 . B o l l i v i l a r u b b a d

..........................................................................................................

68

18-1. Av något utomstående .......................................................................................... 68 18-2. Av spelare, partner, caddie eller utrustning .............................................. 68

1 8 - 3 . A v m o t s p e l a r e , c a d d i e e l l e r u t r u s t n i n g i m a t c h s p e l

..............................

69

1 8 - 4 . A v m e d t ä v l a r e , c a d d i e e l l e r u t r u s t n i n g i s l a g s p e l

...................................

71

1 8 - 5 . A v a n n a n b o l l

..............................................................................................................

71

18-6. Boll rubbas vid mätning ........................................................................................ 72 19. Boll i rörelse påverkad eller stoppad ............................................................... 72

19-1. Av något utomstående .......................................................................................... 72 19-2. Av spelare, partner, caddie eller utrustning .............................................. 73

1 9 - 3 . A v m o t s p e l a r e , c a d d i e e l l e r u t r u s t n i n g i m a t c h s p e l

..............................

73

1 9 - 4 . A v m e d t ä v l a r e , c a d d i e e l l e r u t r u s t n i n g i s l a g s p e l

...................................

74

1 9 - 5 . A v a n n a n b o l l

..............................................................................................................

74

LÄTTNADSSITUATIONER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 20. Lyfta, droppa och placera boll. Spel från fel plats ................................... 75

20-1. Lyfta och markera bollen ..................................................................................... 76 20-2. Droppning och omdroppning .............................................................................. 77 20-3. Placering och återplacering ................................................................................ 77 20-4. När droppad eller placerad boll är i spel ..................................................... 78 20-5. Slå nästa slag från den plats varifrån

föregående slag slogs ........................................................................................... 79 20-6. Lyfta en boll som insatts, droppats eller placerats felaktigt ............ 79

2 20-7. Spel från fel plats .................................................................................................... 21. Rengöring av bollen ................................................................................................... 22. Hjälpande eller störande boll ............................................................................... 22-1. Hjälpande boll ............................................................................................................ 2 - 2 . S t ö r a n d e b o l l ..............................................................................................................

79 80 81 81 82

Document info
Document views510
Page views512
Page last viewedMon Jan 16 22:33:45 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments