X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 120 / 162

563 views

0 shares

0 downloads

0 comments

120 / 162

BILAGA I

  •      

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.”

b. ”Lägesförbättring” och ”Vinterregler” Mark under arbete regleras i Regel 25 och tillfälliga lokala onorma- la förhållanden, som skulle förhindra rättvist spel, och som inte är alltför omfattande, bör förklaras som mark under arbete.

Det kan emellertid inträffa att ogynnsamma förhållanden, såsom kraftigt snöfall, tjällossning, långvarigt regn eller extrem värme kan göra fairways undermåliga och ibland förhindra användande av tunga gräsklippare. När sådana förhållanden förekommer så allmänt på en hel bana att tävlingsledningen anser att ”lägesförbättring” eller ”vinter- regler” skulle befordra rättvist spel eller hjälpa till att skydda banan, rekommenderas följande lokala regel:

” En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet [eller ange ett mer begränsat område, t.ex. på 6:e hålet] får lyftas utan plikt och rengöras. Innan bollen lyfts skall spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen skall han placera denna på en punkt inom [ange område, t.ex. 15 cm, en klubblängd, etc.] från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.

En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den pla- cerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen skall spelas som den ligger, såvida inte föreskrifterna i någon annan regel gäller.

Om spelaren underlåter att markera bollens läge innan han lyfter den eller om han flyttar bollen på något annat sätt, till exempel genom att rulla den med klubban, ådrar han sig ett slags plikt.

*     : Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. *Om en spelare ådrar sig den allmänna plikten för brott mot denna lokala regel, skall ingen ytterligare plikt enligt denna lokala regel ut- dömas.”

117

Document info
Document views563
Page views565
Page last viewedThu Jan 19 10:57:25 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments