X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 121 / 162

505 views

0 shares

0 downloads

0 comments

121 / 162

118

BILAGA I

c. Luftningshål När en bana har luftats kan det vara motiverat med en lokal regel som tillåter lättnad utan plikt för luftningshål. Följande lokala regel rekommenderas:

”På spelfältet får en boll, som stannat i eller på ett luftningshål, lyf- tas utan plikt, rengöras och droppas, så nära som möjligt intill den punkt den låg men inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.

På green får en boll som stannat i eller på ett luftningshål placeras på den närmaste punkt inte närmare hålet, som är fri från luftnings- hål.

  •      

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.”

4. Stenar i bunkrar Stenar är definitionsmässigt lösa naturföremål och när en spelares boll är i ett hinder får en sten som ligger i eller vidrör hindret inte beröras eller flyttas (Regel 13-4). Stenar i bunkrar kan emellertid utgöra en fara för spelare (en spelare skulle kunna skadas av en sten som träffas av spelarens klubba när han försöker spela bollen) och de kan därför hindra att spelet spelas på ett korrekt sätt.

När tillstånd att lyfta en sten i en bunker är motiverat, rekom- menderas följande lokala regel:

”Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1 är tilllämplig).”

5. Oflyttbara hindrande föremål nära green Regel 24-2 ger lättnad utan plikt från störande inverkan av ett oflytt- bart hindrande föremål, men den föreskriver också att med undantag för på green, är det enligt denna regel inte störande inverkan att före- målet befinner sig i spellinjen.

På vissa banor är emellertid området kring green (foregreen) så fin- klippt att spelare kan vilja putta från utanför green. I sådana fall kan oflyttbara hindrande föremål på foregreen hindra att spelet spelas på ett korrekt sätt. Det kan då vara motiverat att införa följande lokala

Document info
Document views505
Page views507
Page last viewedMon Jan 16 17:57:08 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments