X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 122 / 162

602 views

0 shares

0 downloads

0 comments

122 / 162

BILAGA I

regel som ger lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål i spellinjen:

”Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas under Regel 24-2. Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om bol- len ligger utanför green och ej i hinder och det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt:

Bollen skall lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) ej har det hindrande före- målet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts.

Lättnad enligt denna lokala regel ges också om spelarens boll lig- ger på green och ett oflyttbart hindrande föremål inom två klubb- längder från green befinner sig i hans puttlinje. Spelaren får ta lättnad på följande sätt:

Bollen skall lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bol- len låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) ej har det hindrande före- målet i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.

  •      

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.”

6. Tillfälliga hindrande föremål När tillfälliga hindrande föremål har uppförts på eller i anslutning till banan, bör tävlingsledningen definiera dessas status som antingen flyttbara, oflyttbara eller tillfälliga oflyttbara hindrande föremål.

a. Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål Om tävlingsledningen definierar sådana hindrande föremål som tillfäl- liga oflyttbara hindrande föremål, rekommenderas följande lokala regel:

”I. Definition Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål är sådana föremål – fasta eller ej omedelbart flyttbara – av icke-permanent karaktär, som ofta upp- förs i samband med golftävlingar och som är fasta eller inte enkelt

119

Document info
Document views602
Page views604
Page last viewedSat Jan 21 19:45:35 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments