X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 123 / 162

615 views

0 shares

0 downloads

0 comments

123 / 162

120

BILAGA I

flyttbara.

Exempel på tillfälliga oflyttbara hindrande föremål är bland annat tält, resultattavlor, läktare, TV-torn och toaletter.

Stödvajrar tillhör det tillfälliga oflyttbara hindrande föremålet om inte tävlingsledningen bestämmer att de skall behandlas som upp- höjda ledningar eller kablar.

II. Störande inverkan Störande inverkan av ett tillfälligt oflyttbart hindrande föremål före- ligger om (a) bollen ligger framför och så nära det hindrande före- målet att detta stör spelarens stans eller området för hans avsedda sving, eller (b) bollen ligger i, på, under eller bakom föremålet på ett sådant sätt att någon del av föremålet befinner sig rakt mellan spela- rens boll och hålet. Störande inverkan föreligger också om bollen ligger inom en klubblängd från en punkt, på samma avstånd från hålet, där störande inverkan enligt (b) skulle föreligga.

Anm: En boll ligger under ett tillfälligt oflyttbart hindrande före- mål om den ligger under de yttersta kanterna på föremålet även om dessa kanter inte sträcker sig ner till marken.

III. Lättnad En spelare får ta lättnad från störande inverkan av ett tillfälligt oflytt- bart hindrande föremål (även om detta tillfälliga oflyttbara hindrande föremål befinner sig out-of-bounds) på följande sätt:

 • (a)

  På spelfältet: Om bollen ligger på spelfältet skall den närmaste punkt på banan fastställas som (a) inte är närmare hålet, (b) und- viker störande inverkan enligt punkt II och (c) inte är i ett hin- der eller på en green. Spelaren skall lyfta bollen och droppa den utan plikt inom en klubblängd från den fastställda punkten på en del av banan som uppfyller villkoren (a), (b) och (c) ovan.

 • (b)

  I ett hinder: Om bollen är i ett hinder, skall spelaren lyfta och droppa bollen, antingen:

  • (i)

   Utan plikt, i enlighet med Punkt III a ovan, utom att den när- maste punkt på banan som ger fullständig lättnad måste vara i hindret eller, om fullständig lättnad inte är möjlig, på en del av banan inom hindret som ger största möjliga lättnad; eller

  • (ii)

   Med ett slags plikt, utanför hindret på följande sätt: den när-

Document info
Document views615
Page views617
Page last viewedSun Jan 22 15:21:08 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments