X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 124 / 162

537 views

0 shares

0 downloads

0 comments

124 / 162

BILAGA I

maste punkt på banan skall fastställas som (a) inte är när- mare hålet, (b) undviker störande inverkan enligt Punkt II och (c) inte är i ett hinder. Spelaren skall droppa bollen inom en klubblängd från den fastställda punkten på en del av banan som uppfyller villkoren (a), (b) och (c) ovan. Bollen får rengöras när den lyfts enligt Punkt III. Anm. 1: Om bollen ligger i ett hinder, hindrar ingenting i denna lokala regel spelaren från att förfara enligt Regel 26 eller Regel 28, om dessa är tillämpliga.

Anm. 2: Om den boll, som skall droppas enligt denna lokala regel, inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.

Anm. 3: En tävlingsledning får utfärda en lokal regel som (a) till- låter eller kräver att en spelare använder en droppruta när han tar lätt- nad från ett tillfälligt oflyttbart hindrande föremål, eller (b) tillåter en spelare att, som ett ytterligare lättnadsalternativ, droppa bollen på motsatta sidan av föremålet från den punkt som fastställts enligt Punkt III, men i övrigt i överensstämmelse med Punkt III.

Undantag: Om en spelares boll ligger framför eller bakom det till- fälliga oflyttbara hindrande föremålet (inte i, på eller under föremå- let) får han inte erhålla lättnad under Punkt III om:

  • 1.

    Det är uppenbart orimligt för honom att utföra ett slag, eller i fal- let att föremålet är på linjen mellan bollen och hålet, att utföra ett slag så att bollen kan går rakt mot hålet, på grund av inverkan av något annat än det tillfälliga oflyttbara hindrande föremålet,

  • 2.

    Störande inverkan av det tillfälliga oflyttbara hindrande föremå- let endast skulle uppstå genom användande av en onödigt onor- mal stans, sving eller spelriktning, eller

  • 3.

    I det fall då föremålet är på linjen mellan bollen och hålet, det vore uppenbart orimligt att förvänta sig att spelaren skulle kunna slå bollen tillräckligt långt mot hålet för att nå fram till det tillfäl- liga oflyttbara hindrande föremålet. Anm: En spelare som vägras lättnad på grund av dessa undantag

får förfara enligt Regel 24-2 om denna är tillämplig.

121

Document info
Document views537
Page views539
Page last viewedWed Jan 18 08:34:24 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments