X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 125 / 162

659 views

0 shares

0 downloads

0 comments

125 / 162

122

BILAGA I

IV. Förlorad boll Om det finns godtagbara skäl att anse att bollen är förlorad i, på eller under ett tillfälligt oflyttbart hindrande föremål, får en boll droppas så som föreskrivs i Punkt III eller Punkt V i tillämpliga fall. Vid tilläm- pandet av Punkt III respektive Punkt V, anses bollen ligga på den plats där den sist skar det hindrande föremålets yttre gräns (Regel 24-3).

V. Dropprutor (Droppzoner) Om spelaren har störande inverkan av ett tillfälligt oflyttbart hin- drande föremål, får tävlingsledningen tillåta eller kräva användandet av en droppruta. Om spelaren använder en droppruta när han tar lättnad måste han använda den droppruta som är närmast den plats där bollen ursprungligen låg, eller anses ligga enligt Punkt IV (även om den närmaste dropprutan skulle vara närmare hålet).

Anm. 1: En tävlingsledning får utfärda en lokal regel som förbju- der användande av en droppruta som är närmare hålet.

Anm. 2: Om bollen droppas i en droppruta, skall den inte drop- pas om, om den stannar inom två klubblängder från där den först träffade en del av banan, även om den skulle stanna närmare hålet eller utanför dropprutans gränser.

 •      

  :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.”

b. Tillfälliga el-ledningar och kablar När tillfälliga el-ledningar, kablar eller telefonledningar har installe- rats på banan rekommenderas följande lokala regel:

”Tillfälliga el-ledningar, kablar, telefonledningar och mattor som täcker dessa samt stolpar som håller dem uppe, är hindrande föremål:

 • 1.

  Om de är omedelbart flyttbara är Regel 24-1 tillämplig.

 • 2.

  Om de är fasta eller ej omedelbart flyttbara, får spelaren om bol- len ligger på spelfältet eller i en bunker, ta lättnad enligt Regel 24-2b. Om bollen ligger i ett vattenhinder, får spelaren ta lättnad enligt Regel 24-2b(i), utom att bollpunkten då måste vara i vatten- hindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får ock- så förfara enligt Regel 26.

 • 3.

  Om bollen träffar en upphöjd ledning eller kabel, skall slaget annul-

Document info
Document views659
Page views661
Page last viewedTue Jan 24 21:30:35 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments