X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 126 / 162

608 views

0 shares

0 downloads

0 comments

126 / 162

BILAGA I

leras och spelas om utan plikt (se Regel 20-5). Om bollen inte ome- delbart kan återfås får den ersättas med en annan boll. Anm: Stödvajrar till ett tillfälligt oflyttbart hindrande föremål till- hör detta om inte tävlingsledningen, i en lokal regel, har förklarat att de skall behandlas som upphöjda ledningar eller kablar. Undantag: En boll som träffar en upphöjd sammankoppling av kablar upplyft från marken, skall inte spelas om. 4. Grästäckta diken för kablar är mark under arbete även om de inte är markerade och Regel 25-1b är tillämplig.”

DEL C: TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Regel 33-1 föreskriver att ”Tävlingsledningen skall fastställa de bestämmelser som gäller för tävlingen”. Sådana bestämmelser bör innefatta sådant som anmälningsförfarande, rätt att deltaga, antalet ronder som skall spelas, etc. eftersom dessa frågor inte lämpar sig att fastställa i Regler för Golfspel eller i denna Bilaga. Detaljerad infor- mation om sådana bestämmelser ges i ”Decisions on the Rules of Golf” under Regel 33-1 och i ”Guidance on Running a Compe- tition”*.

*Om inte annat föreskrivs i tävlingsbestämmelserna gäller i Sverige de rekommendationer som återfinns i SGF:s Spel- och Tävlings- handbok 2004–2007.

Det finns dock ett antal frågor som kan täckas i tävlingsbestämmel- serna och vilka tävlingsledningen särskilt bör uppmärksamma. Dessa är:

1. Bollspecifikationer (Anm. till Regel 5-1) Följande två bestämmelser rekommenderas att endast tillämpas vid elittävlingar.

a. Lista över godkända bollar R&A ger med jämna mellanrum ut en lista över godkända bollar, som räknar upp bollar som har testats och funnits uppfylla specifikatio- nerna. Om tävlingsledningen vill kräva att spelarna spelar ett boll- märke som finns med på listan, bör listan anslås och följande täv-

123

Document info
Document views608
Page views610
Page last viewedSun Jan 22 00:23:42 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments