X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 127 / 162

519 views

0 shares

0 downloads

0 comments

127 / 162

124

BILAGA I

lingsbestämmelse användas: ”Den boll spelaren spelar skall finnas med på den senaste listan över godkända bollar, utgiven av R&A.

 •     

  : Diskvalifikation.

  • b.

   En-boll-regeln (One Ball Condition)

Om det är önskvärt att förbjuda byte av bollmärke och bolltyp under en rond,   : ”Begränsning av bollar under ronden: (Anm. till Regel 5-1) (i) En-boll-regeln (”One Ball” Condition) Under ronden, måste de bollar spelaren spelar vara av samma mär- ke och typ, redovisad på ett enda ställe i den senaste listan över godkända bollar. Anm: Om en boll av ett annat märke och/eller typ droppats eller placerats får den lyftas utan plikt och spelaren skall sedan fortsät- ta genom att droppa eller placera en korrekt boll (Regel 20-6).

 •     

  :

Matchspel – Efter avslutandet av det hål där överträdelse upptäcks, skall ställningen i matchen justeras genom avdrag av ett hål för varjehål där överträdelse förekommit – dock högst två hål per rond. Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse förekommit – dock högst fyra slag per rond. (ii) Tillvägagångssätt när överträdelse upptäcks När en spelare upptäcker att han har spelat en boll i strid mot denna bestämmelse, skall han upphöra att använda denna boll innan han slår ut från nästa tee och spela färdigt ronden med en korrekt boll, i annat fall är han diskvalificerad. Om upptäckten görs under spelet av ett hål och spelaren väljer att byta till en kor- rekt boll innan han avslutar hålet, skall spelaren placera en kor- rekt boll på den punkt där den otillåtna bollen låg.”

2. Starttid (Anm. till Regel 6-3a) Om tävlingsledningen önskar att tillämpa denna anmärkning, rekom- menderas följande formulering:

Document info
Document views519
Page views521
Page last viewedTue Jan 17 08:04:25 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments