X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 128 / 162

624 views

0 shares

0 downloads

0 comments

128 / 162

BILAGA I

”Om spelaren anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut, inom fem minuter efter utsatt starttid, gäller följande. Om inga omständigheter föreligger som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt Regel 33-7, skall plikten för att inte starta i tid vara förlust av det första hål som ska spelas i matchspel och två slags plikt i slagspel. Plikten för ankomst senare än fem minuter är diskvalifikation.”

Anm: Svenska Golfförbundet (SGF) har beslutat att denna bestäm- melse generellt skall tillämpas i tävlingar spelade enligt SGF:s spel- och tävlingshandbok.

I tävlingsbestämmelserna kan denna generella bestämmelse upp- hävas.

3. Caddie (Anm. till Regel 6-4) Regel 6-4 tillåter en spelare att använda en caddie förutsatt att han bara har en caddie åt gången. Det kan emellertid finnas tillfällen då en tävlingsledning vill förbjuda användande av caddies eller införa begränsningar för vem en spelare kan välja som caddie, t.ex. profes- sionell golfspelare, syskon, förälder, annan spelare i tävlingen etc. I sådana fall rekommenderas följande formulering:

Förbud att använda caddie ”En spelare får inte använda sig av caddie under ronden.”

Begränsning av vem som får vara caddie ”En spelare får inte ha _______________ som sin caddie under ronden.”

  •     

    :

Matchspel – Efter avslutandet av det hål där överträdelsen upptäcks, skall ställningen i matchen justeras genom avdrag av ett hål för varje hål där överträdelse förekommit, dock högst två hål per rond. Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse förekommit, dock högst fyra slag per rond. Match eller slagspel – Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål. En spelare som använder en caddie i strid med denna bestämmelse

125

Document info
Document views624
Page views626
Page last viewedMon Jan 23 06:52:09 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments