X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 129 / 162

574 views

0 shares

0 downloads

0 comments

129 / 162

126

BILAGA I

skall, omedelbart efter upptäckten att en överträdelse skett, säkerställa att han följer bestämmelsen under resten av ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. 4. Speltempo (Anm. till Regel 6-7) Tävlingsledningen får fastställa riktlinjer för speltempo för att före- bygga långsamt spel, i enlighet med Anm. 2 till Regel 6-7.

5. Avbrott i spelet på grund av fara (Anm. till Regel 6-8b) Eftersom flera dödsfall och skador på grund av blixtnedslag inträffat på golfbanor, uppmanas alla klubbar och arrangörer av golftävling- ar att vidtaga åtgärder till skydd mot blixtnedslag. Uppmärksamma särskilt Regel 6-8 och 33-2d. Om tävlingsledningen önskar tillämpa bestämmelsen i anmärkningen under Regel 6-8b, rekommenderas följande formulering:

”När spelet avbryts av tävlingsledningen på grund av hotande fara gäller följande. Om spelarna är mellan två hål får de inte återuppta spelet förrän tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas. Om avbrottet kommer under spelet av ett hål skall de avbryta spelet ome- delbart och inte återuppta spelet förrän tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas. Om en spelare underlåter att omedelbart avbryta spelet, är han diskvalificerad såvida inte omständigheterna motiverar ett upphävande av plikten, så som medgives i Regel 33-7.

Signalen för avbrott i spelet på grund av hotande fara kommer att vara en lång signal med siren.”

Följande signaler används allmänt och alla tävlingsledningar upp- manas att använda dem:

Avbryta spelet omedelbart: En lång signal med siren. Avbryta spelet: Tre signaler med siren, upprepade gånger. Återuppta spelet: Två korta signaler med siren, upprepade gånger.

  • 6.

    Övning

    • a.

      Allmänt

Tävlingsledningen får fastställa hur övningsspel får bedrivas i enlig- het med Anm. till Regel 7-1, undantag (c) till Regel 7-2, och Regel 33-2c.

Document info
Document views574
Page views576
Page last viewedFri Jan 20 02:05:08 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments