X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 13 / 162

569 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 162

23. Lösa naturföremål ...................................................................................................... 82 23-1. Lättnad .......................................................................................................................... 82 24. Hindrande föremål ...................................................................................................... 83 24-1. Flyttbart hindrande föremål ................................................................................ 83 24-2. Oflyttbart hindrande föremål ............................................................................. 84 24-3. Boll förlorad i hindrande föremål ..................................................................... 85 25. Onormala markförhållanden, pluggad boll och fel green ..................... 86

25-1. Onormala markförhållanden .............................................................................. 86 25-2. Pluggad boll ................................................................................................................ 89 25-3. Fel green ....................................................................................................................... 89 26. Vattenhinder (inklusive sidovattenhinder) ................................................... 90

2 6 - 1 . L ä t t n a d f ö r b o l l i v a t t e n h i n d e r

...........................................................................

90

26-2. Boll som spelas från ett vattenhinder .......................................................... 91 27. Boll förlorad eller out-of-bounds. Provisorisk boll .................................... 92 27-1. Boll förlorad eller out-of-bounds ....................................................................... 92 27-2. Provisorisk boll .......................................................................................................... 93 28. Ospelbar boll .................................................................................................................. 94

ANDRA SPELFORMER 29. Threesome och Foursome ..................................................................................... 95 29-1. Allmänt .......................................................................................................................... 95 29-2. Matchspel .................................................................................................................... 95 29-3. Slagspel ........................................................................................................................ 95 30. Treboll, Bästboll och Fyrboll matchspel ........................................................ 96

3 0 - 1 . R e g l e r f ö r G o l f s p e l g ä l l e r

.....................................................................................

96

30-2. Treboll matchspel .................................................................................................... 96 30-3. Bästboll och Fyrboll matchspel ........................................................................ 96

31. Fyrboll slagspel ............................................................................................................ 98

31-1. 31-2. 31-3. 31-4. 31-5. 31-6. 31-7 .

Allmänt .......................................................................................................................... Representant för sidan ......................................................................................... Högst fjorton klubbor ............................................................................................. Scorekort ..................................................................................................................... Spelordning ................................................................................................................. Fel boll ........................................................................................................................... Diskvalifikationer .....................................................................................................

98 98 98 98 99 99 99

Document info
Document views569
Page views571
Page last viewedThu Jan 19 16:56:44 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments