X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 130 / 162

557 views

0 shares

0 downloads

0 comments

130 / 162

BILAGA I

b. Övning mellan hål (Anm. 2 till Regel 7) Det rekommenderas att en tävlingsbestämmelse, som förbjuder övningsputtning och chippning på eller i närheten av det senast spe- lade hålets green, endast användes i slagspelstävlingar. Följande for- mulering rekommenderas:

”En spelare får inte spela något övningsslag på eller i närheten av det senast spelade hålets green. Om ett övningsslag spelas på eller i närheten av det senast spelade hålets green, ådrar sig spelaren två slags plikt på nästa hål, såvida det inte rör sig om det sista hålet på ron- den, i vilket fall han ådrar sig plikten på detta hål.”

7. Råd i lagtävlingar (Anm. till Regel 8) Om tävlingsledningen vill tillämpa Anm. till Regel 8 rekommende- ras följande formulering:

”I enlighet med anmärkningen till Regel 8 i Regler för golfspel får varje lag utse en person som (utöver de personer man kan be om råd enligt den regeln) får ge råd till lagmedlemmarna. En sådan person (om det är önskvärt att begränsa vem som får utses anges dessa begränsningar här) skall namnges för tävlingsledningen innan han ger råd.”

8. Nya hål (Anm. till Regel 33-2b) Tävlingsledningen får föreskriva, i enlighet med Anm. till Regel 33- 2b, att under en tävling som omfattar en rond men som pågår under flera dagar, kan placeringen av hål och tees vara olika de olika dagarna.

9. Transportmedel Om man vill kräva att spelarna skall gå under tävlingen rekommen- deras följande bestämmelse:

”Spelare skall gå hela tiden under ronden.

  •     

    :

Matchspel – Efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen i matchen justeras genom avdrag av ett hål för varje hål under vilken överträdelse förekommit – dock högst två hål per rond.

127

Document info
Document views557
Page views559
Page last viewedThu Jan 19 03:05:15 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments