X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 131 / 162

504 views

0 shares

0 downloads

0 comments

131 / 162

128

BILAGA I

Slagspel – Två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett – dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål. Matchspel och slagspel – Användande av varje form av otillåtet transportmedel skall avbrytas omedelbart så snart en överträdelse upptäcks. I annat fall är spelaren diskvalificerad.”

10. Dopingsbekämpning Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelsen kräva att spelarna föl- jer bestämmelser för dopingsbekämpning.

11. Avgörande vid lika resultat Regel 33-6 bemyndigar tävlingsledningen att bestämma hur och när en delad match eller lika resultat i en slagspelstävling skall avgöras. Tävlingsledningens bestämmelse bör meddelas i förväg.

R&A rekommenderar: Matchspel En match som slutar lika bör avgöras genom särspel hål för hål tills endera sidan vinner ett hål. Särspelet bör börja på det hål där mat- chen började. I en handicapmatch bör slag ges på samma sätt som under den ordinarie ronden.

Slagspel

  • (a)

    Vid lika resultat i slagspelstävling utan handicap rekommende- ras särspel. Ett sådant särspel kan vara över 18 hål eller ett min- dre antal hål, vilket fastställts av tävlingsledningen. Om detta inte är möjligt eller om resultatet fortfarande är lika, rekommenderas särspel hål för hål (sudden death).

  • (b)

    Vid lika resultat i en slagspelstävling med handicap rekommende- ras särspel med handicap. Ett sådant särspel kan vara över 18 hål eller ett mindre antal hål, vilket fastställts av tävlingsledningen. Om särspelet är mindre än 18 hål skall andelen av 18 hål som skall spelas appliceras på spelarnas handicap för att bestämma vil- ken handicap som skall gälla i särspelet. Därvid skall bråkdelar om ett halvt slag eller mera räknas som ett fullt slag medan min- dre bråkdelar skall strykas.

Document info
Document views504
Page views506
Page last viewedMon Jan 16 16:45:02 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments