X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 132 / 162

597 views

0 shares

0 downloads

0 comments

132 / 162

BILAGA I

  • (c)

    Om ett särspel inte är genomförbart, rekommenderas i slag- spelstävlingar (såväl scratch som handicap) användande av den matematiska metoden. Hur denna skall användas bör tillkänna- ges i förväg. Ett vedertaget sätt att använda denna är att utse vin- naren på basis av bästa score för de sista nio hålen. Om spelarna med lika resultat har samma resultat på de sista nio hålen, utses vinnaren på basis av de sista sex hålen, de sista tre hålen och slut- ligen det 18:e hålet. Om denna metod används i en handicap tävling, skall hälften, en tredjedel, en sjättedel osv., av handica- pen dras bort. Därvid skall bråkdelar inte strykas. Om denna metod används i en tävling med start från olika tees skall de ”sista nio hålen, sista sex hålen, osv.” anses vara hålen 10-18, 13-18, etc.

  • (d)

    Om tävlingsbestämmelserna fastslår att avgörande vid lika resul- tat skall ske med den matematiska metoden, bör de också före- skriva hur man skall göra om denna metod inte leder till att man kan utse en vinnare.

12. Lottning för matchspel Även om lottning för matchspel kan vara fullständigt slumpmässig, eller vissa spelare fördelas på olika fjärdedelar eller åttondelar (seed- ning), rekommenderas numerisk lottning om deltagarna i match- tävlingen har utsetts genom en kvalificeringsrond.

Numerisk lottning När det gäller att fastställa platserna i lottningen, gäller att vid lika resultat (med undantag för den sista kvalplatsen) skall avgörande ske på basis i vilken ordning scorerna inlämnats, så att den tidigast inläm- nade scoren får det lägsta återstående numret osv. Om det inte är möj- ligt att avgöra i vilken ordning scorerna lämnats in skall avgörande

1 mot 64

2 mot 63

1 mot 32

2 mot 31

32 mot 33

31 mot 34

16 mot 17

15 mot 18

16 mot 49

15 mot 50

8 mot 25

7 mot 26

    32 

ske genom lottning.    

64 

129

Document info
Document views597
Page views599
Page last viewedSat Jan 21 11:39:17 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments