X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 134 / 162

594 views

0 shares

0 downloads

0 comments

134 / 162

BILAGA II

ensstämmer med reglerna eller ej. Om tillverkaren inte sänder in ett provexemplar, eller inte avvaktar ett utlåtande innan han tillverkar och/eller marknadsför klubban, tar han på sig risken av ett utslag som säger att klubban inte överensstämmer med reglerna. Alla insända provexemplar blir R&A:s egendom i referenssyfte.

*Anmärkning: Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs direkt till Svenska Golfförbundet (SGF). SGF kommer endast i tveksamma fall att hänskjuta frågan till R&A.

Följande stycken innehåller allmänna bestämmelser om klubbors utformning, tillsammans med specifikationer och tolkningar. Ytter- ligare information om dessa bestämmelser och deras tolkningar ges i skriften ”A Guide to the Rules on Clubs and Balls”.

När det krävs att en klubba, eller del av en klubba, skall ha en sär- skild egenskap, betyder detta att den skall utformas och tillverkas med avsikt att ha denna egenskap. Den färdiga klubban eller delen skall ha denna egenskap inom sådana tillverkningstoleranser som är lämp- liga för det material som använts.

  • 1.

    Klubbor

    • a.

      Allmänt

En klubba är ett redskap som skall användas för att slå bollen och som i allmänhet förekommer i tre olika typer: träklubbor, järnklub- bor och putters, vilka skiljer sig genom utseende och användnings- område. En putter är en klubba med en lutning (loft) om högst tio grader som främst är avsedd att användas på green.

Klubban får inte avvika väsentligt från traditionell och vedertagen form och utförande. Klubban skall bestå av ett skaft och ett klubb- huvud. Alla delar av klubban skall vara fasta så att klubban är en enhet. Den får inte ha några yttre infästningar utöver vad som medges i reglerna.

b. Justerbarhet Trä- och järnklubbor får inte göras så att de är justerbara, annat än med avseende på vikt. Putters får göras så att de är justerbara med avseende på vikt och vissa andra former av justerbarhet är också till-låtna. För att en justeringsmöjlighet skall vara tillåten enligt reglerna krävs att:

131

Document info
Document views594
Page views596
Page last viewedSat Jan 21 09:00:54 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments