X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 137 / 162

581 views

0 shares

0 downloads

0 comments

137 / 162

134

BILAGA II

FIGUR IV

Skaftets axel

FIGUR V

Skaftets axel

Mätning av skaftets rakhet slutar här

Max 16 mm

Böjd skaftaxel max 127 mm

Sula

Max 16 mm

Sula

Sula

3. Grepp (se Fig. VII) Greppet består av material som tillförts till skaftet för att spelaren skall kunna få ett fast tag. Greppet skall vara rakt och slätt till for- men, och skall sträcka sig till slutet av skaftet. Det får inte vara for- mat för någon del av händerna. Om inget material tillförts, skall den del av skaftet som är gjort för att hållas av spelaren, anses vara grep- pet.

  • (i)

    För andra klubbor än putters, skall greppet vara cirkelrunt i genomskärning, med undantag för att en rak, något upphöjd kant får finnas längs hela greppet, samt att en någon nedsänkt spiral är tillåten på ett lindat grepp eller en imitation av ett sådant.

  • (ii)

    Ett puttergrepp behöver inte ha cirkelrund genomskärning under förutsättning att genomskärningen inte har någon kon- kavitet, är symmetrisk och väsentligen likadan längs hela grep- pet. (Se Punkt (v) nedan).

  • (iii)

    Greppet får vara avsmalnande, men får inte ha några ut- eller inbuktningar. Måttet på genomskärningen får inte i någon rikt- ning överstiga 44,45 mm (1.75 tum).

Document info
Document views581
Page views583
Page last viewedFri Jan 20 18:22:32 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments