X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 138 / 162

646 views

0 shares

0 downloads

0 comments

138 / 162

BILAGA II

FIGUR VI

FIGUR VII

Mätning av hals eller hylsa börjar här

Streckad linje visar mätning av hals eller hylsa till sula

Cirkelrund genomskärning

Ej cirkelrund genomskärning (endast putters)

Halsens eller hylsans axel max 127 mm

Max 127 mm

Inbuktning (ej tillåtet)

Utbuktning (ej tillåtet)

Sula

Sula

 • (iv)

  För alla klubbor utom putters, måste greppets axel sammanfal- la med skaftets axel.

 • (v)

  En putter får ha två grepp, under förutsättning att båda är cirkel- runda i genomskärning, att vart och ett har en axel som sam- manfaller med skaftets axel samt att de är separerade med minst 38,1 mm (1.5 tum).

  • 4.

   Klubbhuvud

   • a.

    Slätt till formen

Klubbhuvudet skall vara i huvudsak slätt till formen. Alla delar skall vara stela, fasta och funktionella. Det är inte möjligt att definiera slätt till formen precist och uttömmande men företeelser som anses bry- ta mot dessa krav och därför inte är tillåtna innefattar:

 • (i)

  hål genom huvudet,

 • (ii)

  genomskinligt material som använts för annat syfte än dekora- tion eller hopfogning,

 • (iii)

  påbyggnader på själva klubbhuvudet i form av knoppar, plat- tor, stavar eller fenor, för att uppfylla krav på dimensioner, för siktning eller för något annat syfte. Undantag kan göras för put-

135

Document info
Document views646
Page views648
Page last viewedTue Jan 24 09:09:19 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments