X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 140 / 162

639 views

0 shares

0 downloads

0 comments

140 / 162

BILAGA II

Anm: Klubbor, som inte uppfyller den gräns för maximistorlek som anges i Bilaga II, 4b (i), vilka användes eller fanns till salu före 1 januari 2004 och som i övrigt överensstämmer med reglerna, får användas till den 31 december 2004. (ii)Järnklubbor och putters När klubbhuvudet är i normal adressposition skall huvudets dimensioner vara sådana att avståndet från häl till tå är större än avståndet från slagytan till baksidan. För traditionellt utformade huvuden kommer dessa dimensioner att mätas på horisontella linjer mellan de vertikala projektionerna av de yttersta punkterna på: hälen och tån, och slagytan och baksidan. För ovanligt utformade huvuden, kan avståndet från häl till tå komma att mätas på slagytan. c. Slagytor Klubbhuvudet får endast ha en slagyta. En putter får dock ha två slag- ytor, under förutsättning att de har samma egenskaper, och är mot- satta varandra.

  • 5.

    Slagyta

    • a.

      Allmänt

Materialet i och konstruktionen av slagytan eller klubbhuvudet, eller någon behandling av dessa, får inte vid träffen ha effekten av en fjä- der (testmetod finnes) eller ge avsevärt mer eller mindre skruv på bol- len än en normal slagyta av stål, eller ha någon annan effekt som skul- le otillbörligt påverka bollens rörelse. Slagytan skall vara hård och stel (vissa undantag får göras för putters) och skall, förutom sådana märkningar som redovisas nedan, vara slät och får inte vara på något sätt konkav.

b. Träffyta – ojämnhet och material Med undantag för märkningar som redovisas i följande paragrafer får ytans ojämnhet inom det område där träffen avses (”träffytan”) inte överstiga den som motsvarar dekorativ sandblästring eller fin fräs- ning (se Fig. IX).

137

Document info
Document views639
Page views641
Page last viewedMon Jan 23 23:21:33 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments