X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 141 / 162

595 views

0 shares

0 downloads

0 comments

141 / 162

138

BILAGA II

FIGUR IX

Illustration av träffyta

Hela träffytan måste vara av samma material. Undantag kan göras för träklubbor.

c. Märkningar i träffytan Märkningar i träffytan får inte ha skarpa eller upphöjda kanter som känns när man prövar med ett finger. Skåror eller runda fördjup- ningar i träffytan skall uppfylla följande specifikationer:

 • (i)

  Skåror. En serie raka skåror med divergerande sidor och symme- trisk genomskärning får användas (se Fig. X). Bredden och genomskärningen skall vara densamma över hela slagytan och längs hela skårorna. Varje avrundning av skårornas kanter skall vara i form av en radie som inte överstiger 0,5 mm (0.020 tum). Skårornas bredd får inte överstiga 0,9 mm (0.035 tum), vid mät- ning enligt 30 graders metoden, som finns beskriven hos R&A. Avståndet mellan kanterna på två intilliggande skåror får inte vara mindre än tre gånger skårans bredd och inte mindre än 1,905 mm (0.075 tum). Djupet på skåran får inte överstiga 0,508 mm (0.020 tum).

 • (ii)

  Runda fördjupningar. Runda fördjupningar får användas. Ytan på en sådan fördjupning får inte överstiga 2,84 mm2

  • (0.0044

   kvadrattum).

Fördjupningen får inte vara närmare en intilliggande än 4,27 mm (0.168 tum), mätt från centrum till centrum.

Document info
Document views595
Page views597
Page last viewedSat Jan 21 09:08:33 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments