X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 142 / 162

546 views

0 shares

0 downloads

0 comments

142 / 162

BILAGA II

FIGUR IX

Symmetriaxel

Skårbredd (max 0.9 mm)

Skårdjup (max 0.5 mm)

30°

30°

Djupet på en fördjupning, får inte överstiga 1,02 mm (0.040 tum). Om fördjupningar används i kombination med skåror, får en fördjupning inte vara närmare en skåra än 4,27 mm (0.168 tum), mätt från centrum till centrum. d. Dekorativa märkningar Mitten av träffytan får utvisas genom en figur inom gränserna för en kvadrat, vars sidor är 9,53 mm (0.375 tum) långa. En sådan figur får inte otillbörligt påverka bollens rörelse. Dekorativa märkningar utan- för träffytan är tillåtna.

e. Märkningar på klubbor med icke-metallisk slagyta Ovanstående specifikationer gäller för klubbor där träffytan är av metall eller ett material av liknande hårdhet. De gäller inte för klub- bor med slagyta gjord av andra material och vilkas loft är 24 grader eller mindre, men märkningar som skulle otillbörligt påverka bollens rörelse är förbjudna. Klubbor med denna typ av slagyta och loft som överstiger 24 grader, får ha skåror vars bredd inte överstiger 1,02 mm (0.040 tum) och vars djup inte överskrider 1,5 gånger bredden, men skall i övrigt överensstämma med ovanstående specifikationer.

f. Putters slagyta Ovanstående specifikationer avseende ytans ojämnhet, material och märkningar på slagytan gäller inte för putters.

139

Document info
Document views546
Page views548
Page last viewedWed Jan 18 14:54:15 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments