X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 143 / 162

618 views

0 shares

0 downloads

0 comments

143 / 162

140

BILAGA II/III

BILAGA III

BOLLEN

1. Vikt En bolls vikt får inte överstiga 45,93 gram (1.620 oz).

2. Storlek Bollens diameter får inte vara mindre än 42,67 mm (1.68 tum). Detta krav uppfylles om bollen, av egen kraft, faller igenom en mätring för 42,67 mm (1.68 tum) färre än 25 av 100 gånger från slumpvis utval- da lägen, när provet utföres vid en temperatur av 23 ± 1°C.

3. Sfärisk symmetri Bollen får inte vara så utformad, tillverkad eller avsiktligt förändrad att dess egenskaper avviker från en sfäriskt symmetrisk bolls. 4. Utgångshastighet Bollens utgångshastighet får inte överstiga den specificerade gränsen (test finnes) när den mäts i apparatur godkänd av R&A.

5. Standard för total längd Den sammanlagda längden av carry och rull när bollen testas på appa- ratur godkänd av R&A, under de villkor som fastläggs i standard för total längd som finns tillgänglig hos R&A, får inte överstiga den tota- la längd som specificeras i denna standard.

HANDICAP

Regler för Golfspel innehåller inte bestämmelser för tilldelning eller justering av handicap. Sådana ärenden handläggs i Sverige av Svenska Golfförbundet och förfrågningar skall följaktligen ställas dit.

Document info
Document views618
Page views620
Page last viewedSun Jan 22 17:13:32 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments