X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 144 / 162

543 views

0 shares

0 downloads

0 comments

144 / 162

INDEX

INDEX

Adressera bollen [Def.], se även Stans ..............................................................................22 Boll rör sig efter adressering [Regel 18-2b].................................................................71 Vidröra puttlinjen [Regel 16-1a] .................................................................................66 Ådra sig plikt [Regel 18-2b] .......................................................................................71 Allmän plikt, se under Plikt Andra boll (”alternativ boll”) Fastställa score på hålet [Regel 3-3b]........................................................................39 Från tee [Regel 10-3]................................................................................................57 Spela när ovisshet om tillvägagångssätt [Regel 3-3]....................................................39 Avbryta spelet Lyfta boll när spelet avbrutet [Regel 6-8c] ..................................................................50 Omständigheter när tillåtet [Regel 6-8a].....................................................................49 Omständigheter som kräver omedelbart avbrytande [Regel 6-8b Anm. Bil. I] .........50, 126

Tillvägagångssätt för spelare [Regel 6-8b] 50 .................................................................. Tillvägagångssätt när spelet avbrutits av tävlingsledningen [Regel 6-8b] .......................50 Avstånd Bedöma eller mäta [Regel 14-3] ................................................................................63 Banan [Def.], se även Mark under arbete ...........................................................................22 Definiera gränser [Regel 33-2a]...............................................................................103 Förtur på [Etikett].....................................................................................................20 Omsorg om [Etikett] .................................................................................................20 Ospelbar [Regel 33-2d]...........................................................................................104 Tillfälligt vatten på [definition av tillfälligt vatten].........................................................33 Banarbetare Hål gjort av, status [definition av mark under arbete] ..................................................27

Beslut, se även Tävlingsledning Domarens slutgiltigt [Regel 34-2] ........................................................ Efter rätt och billighet [Regel 1-4] ........................................................ Billighet, rätt och Avgöra tvister [Regel 1-4].................................................................... Blixtnedslag Avbrott i spelet [Regel 6-8a]................................................................ Farlig situation [Bil. I] ......................................................................... Bogeytävling Beskrivning [Regel 32-1]..................................................................... Förande av score i [Regel 32-1a] ......................................................... Ställning i [Regel 32-1a] ..................................................................... Bogrävande djur [Def.], hål gjort av.............................................................. Boll rubbad vid letande [Regel 12-1] .................................................... Lättnad [Regel 25-1] .......................................................................... Boll, se även Adressera bollen; Droppad boll; Lyfta boll; Förlorad boll; Rubbad Out-of-bounds; Placera boll; Provisorisk boll; Andra (”alternativ”) boll; Slå Ersätta med annan boll Blir boll i spel [Regler 15-2, 20-4]................................................ Felaktigt [Regel 20-6]................................................................. När bollen förlorad i hindrande föremål [Regel 24-3] ..................... När bollen förlorad i onormalt markförhållande [Regel 25-1c]......... Om boll inte omedelbart kan återfås [Regler 18 Anm.1, 19-1, 24-2b Anm.2, 25-1b Anm.2................................................ Under spel av hål [Regel 15-2] ....................................................

107 .................... ......................37

......................37

......................49 ....................126

....................100 ....................100 ....................100 ......................22 ......................59 ......................87 boll;

................65, 78 ......................79 ......................85 ......................88

....72, 73, 85, 88 ......................65

141

Document info
Document views543
Page views545
Page last viewedWed Jan 18 12:38:40 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments