X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 147 / 162

586 views

0 shares

0 downloads

0 comments

147 / 162

144

INDEX

Dormie Definition [Regel 2-1]................................................................................................37 Droppad boll, se även Spelfältet Bollen rullar Out-of-bounds, ner i ett hinder, närmare hålet, etc [Regel 20-2c]..........................76 Till läge med störande inverkan från olägenhet från vilken lättnad togs [Regel 20-2c] ...........................................................................................76 Droppa om [Regel 20-2c]..........................................................................................76 Droppzoner [Bil. I] ..................................................................................................112 I spel [Regel 20-4]................................................................................................... 78 Lyfta boll som droppats felaktigt [Regel 20-6].............................................................79 Nära en speciell punkt [Regel 20-2b] .........................................................................76 Spela droppad boll från fel plats [Regel 20-7] .............................................................79 Spelaren måste droppa [Regel 20-2a]........................................................................76 Träffar spelare eller utrustning [Regel 20-2a]..............................................................76 Dröjsmål, otillbörligt, se Långsamt spel En-boll-regeln Tävlingsbestämmelser [Bil. I] ..................................................................................124 Fastställd rond [Def.]........................................................................................................24 Gå under ronden, tävlingsbestämmelse [Bil. I]..........................................................127 Högsta antal tillåtet [Regel 4-4a] ...............................................................................43 Klubbor Skadade [Regel 4-3] ........................................................................................42 Spelegenskaper ändrade [Regel 4-2a] ...............................................................42 Konstgjorda hjälpmedel och ovanlig utrustning, använda under ronden

[Regel 14-3] 63 ............................................................................................................ Råd under [Regel 8-1]...............................................................................................53 Tillåten tid för att spela [Regel 6-7 Anm. 2].................................................................49 Utökad för att avgöra oavgjord match [Regel 2-3] ........................................................37 Fel boll [Def.]...................................................................................................................24 Fyrboll Matchspel [Regel 30-3d] ..................................................................................97 Slagspel [Regel 31-6].......................................................................................99 Slag på I matchspel [Regel 15-3a] ................................................................................65 I slagspel [Regel 15-3b] ...................................................................................66 Tid som åtgår för att spela (definition av förlorad boll) .................................................25 Fel green [Def.]................................................................................................................24 Lättnad [Regel 25-3] ................................................................................................89 Närmaste punkt för lättnad, defintion av ...................................................................28 Fel information Om antalet slag i matchspel [Regel 9-2].....................................................................54 Upphäver tidsgräns för protest [Regler 2-5, 34-1]................................................38, 106

Fel plats Boll spelad från Allmänt [Regel 20-7a] 79 ...................................................................................... I matchspel [Regel 20-7b] ................................................................................79 I slagspel [Regel 20-7c]....................................................................................79 Lyfta boll droppad eller placerad på [Regel 20-6] ........................................................79 Fel score På hål [Regel 6-6d]...................................................................................................48 Flaggstång [Def.]..............................................................................................................24 Passad, urtagen eller upplyft [Regel 17-1]..................................................................68

Document info
Document views586
Page views588
Page last viewedSat Jan 21 00:12:29 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments