X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 148 / 162

539 views

0 shares

0 downloads

0 comments

148 / 162

INDEX

Passning utan godkännande [Regel 17-2] ..................................................................69 Sättas tillbaka i hålet [Etikett] ...................................................................................21 Träffa [Regel 17-3] ...................................................................................................69 Forecaddie [Def.] .............................................................................................................25 Definition av utomstående ........................................................................................34 Formuleringar av lokala regler Luftningshål[Bil. I] ..................................................................................................117 Lägesförbättring och ”vinterregler” [Bil. I].................................................................117 Mark under arbete, spel förbjudet [Bil. I] ..................................................................113 Miljökänsliga områden [Bil. I] ..................................................................................113 Oflyttbara hindrande föremål nära green [Bil. I] .........................................................112 Pluggad boll [Bil. I] .................................................................................................116 Skydd av unga träd [Bil. I] .......................................................................................115 Stenar i bunkrar [Bil. I]............................................................................................118 Tillfälliga el-kablar [Bil. I].........................................................................................122 Tillfälliga hindrande föremål [Bil. I]...........................................................................119 Utfärda [Bil. I, Del B] ..............................................................................................112

F o u r s o m e [ D e f . 27 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matchspel [Regel 29-2] ............................................................................................95 Slagspel [Regel 29-3] ...............................................................................................95 Spelordning [Regel 29-1] ..........................................................................................95 Fyrboll matchspel [Def.]....................................................................................................27 Frånvarande partner [Regel 30-3a] ............................................................................96 Högsta antal klubbor [Regel 30-3b]............................................................................97 Plikt Diskvalifikation [Regel 30-3e] ...........................................................................97 Innebörd av övrig plikt [Regel 30-3f] ..................................................................97 Spelordning [Regel 30-3c] ................................................................................97 Fyrboll slagspel [Def.].......................................................................................................27 Frånvarande partner [Regel 31-2] ..............................................................................98 Förande av score [Regler 6-6d Anm.2, 31-4, 31-7] ..........................................48, 98, 99

Plikt

Diskvalifikation [Regel 31-7] 99 ............................................................................. Innebörd av övrig plikt [Regel 31-8] .................................................................100 Spelordning [Regel 31-5] ..........................................................................................99 Förlorad boll [Def.] ...........................................................................................................25 Hänsyn till speltempo [Etikett]...................................................................................19 I hindrande föremål [Regel 24-3] ...............................................................................85 I onormala markförhållanden [Regel 25-1c] ................................................................88 I tillfälliga oflyttbara hindrande föremål [Bil. I] ...........................................................119 I tillfälligt vatten, mark under arbete, etc [Regel 25-1c]................................................88

I vattenhinder [Regel 26-1] 90 ........................................................................................ Tillvägagångssätt[Regel 27-1] ...................................................................................92 Golfbilar Lokala bestämmelser [Etikett]...................................................................................21 Golfskospikar Reparera skador av [Etikett]......................................................................................20 Green [Def.], se även Hinder; Lösa naturföremål; Hindrande föremål ...................................25 Boll [Def.]................................................................................................................22 I onormala markförhållanden [Regel 25-1b] .......................................................87 Lyfta [Regel 16-1b, 21] ..............................................................................67, 80 På hålkanten [Regel 16-2] ................................................................................68 Rengöring [Regler 16-1b, 21, 22] ..........................................................67, 80, 81

145

Document info
Document views539
Page views541
Page last viewedWed Jan 18 08:40:44 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments