X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 150 / 162

552 views

0 shares

0 downloads

0 comments

150 / 162

INDEX

Slag utförda i, med fel boll [Regel 15-3] .............................................................65

Vattenhinder Boll i, lättnad

Droppzoner, lokal regel [Bil. I] .................................................................112 Från oflyttbart hindrande föremål, ej tillåtet [Regel 24-2].............................84 Från onormalt markförhållande ej tillåtet[Regel 25-1]..................................87 Valmöjligheter [Regel 26-1].......................................................................90 Boll spelas från, förlorad eller ospelbar [26-2b] ..................................................91 Boll spelas från, stannar i samma hinder [Regel 26-2a] ......................................91

Definition ........................................................................................................34 Känna i vattnet under letande [Regel 12-1] ........................................................59 Provisorisk boll, lokal regel [Bil. I]....................................................................110 Sidovattenhinder [definition av sidovattenhinder]................................................31 Spela boll som rör sig i vatten [Regel 14-6] ........................................................64 Tillfälligt vatten................................................................................................33 Hindrande föremål [Def.], se även Hinder; Lösa naturföremål; Out-of-bounds ........................25 Boll förlorad i [Regel 24-3] ........................................................................................85 Flyttbara [Regel 24-1] ...............................................................................................83 Lokal regel Droppzoner [Bil. I] ..................................................................................112, 122 Oflyttbart hindrande föremål nära green [Bil. I] .........................................112, 118

S t e n a r i b u n k r a r [ B i l . I ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 , 1 1 8 Tillfälliga el-ledningar och kablar [Bil. I] ....................................................112, 122 Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål [Bil. I] ............................................112, 119

O f l y t t b a r t [ R e g e l 2 4 - 2 , B i l . I ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 , 1 1 1 Oflyttbart hindrande föremål nära green [Bil. I]..................................................112, 118 Område för avsedd swing [Regler 24-1, 24-2a, Bil. I] .....................................83, 84, 114 Störande inverkan på läge, stans; befinner sig i spellinjen eller puttlinjen [Regler 24-1, 24-2a, Bil. I] .....................................................83, 84, 114

Ta bort [Regel 13-4] 62 ................................................................................................. Tävlingsledningens beslut om [Bil. I]........................................................................111 Vidröra [Regel 13-4 Anm.].........................................................................................62

Hjälp

Plikt[Regel 14-2] ......................................................................................................63 Honnör [Def.]...........................................................................................................26 Bestämma [Regler 10-1a, 10-2a] ........................................................................55, 56

Spelordning [Etikett] 20 ................................................................................................. Hål [Def.], se även Spellinje; Matchspel.............................................................................26 Antal i fastställd rond [definition av fastställd rond].....................................................24 Boll på hålkanten [Regel 16-2] ..................................................................................68 Delat [Regel 2-2]......................................................................................................37 Fastställa score på [Regel 3-3b] ................................................................................39 Fel score [Regel 6-6d] ..............................................................................................48 Gjort av banarbetare [definition av mark under arbete] ................................................27 Gjort av bogrävande djur [definition av bogrävande djur] ..............................................22 Håla ut Med boll spelad från tee [Regler 1-1, 15-1] ..................................................36, 65 Underlåtelse att, slagspel [Regel 3-2]................................................................39 Nya hål för tävling [Regel 33-2b, Bil. I]..............................................................103, 127 Pröva greenytan under spelet av [Regel 16-1d] ...........................................................67 Skadat [Regel 33-2b] .............................................................................................103 Skänka i matchspel [Regel 2-4].................................................................................38 Sätta tillbaka flaggstången i [Etikett] .........................................................................21

147

Document info
Document views552
Page views554
Page last viewedThu Jan 19 00:13:08 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments