X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 151 / 162

526 views

0 shares

0 downloads

0 comments

151 / 162

148

INDEX

Tid för att spela [Regel 6-7 Anm. 2] ...........................................................................49 Vinnare av [Regel 2-1] ..............................................................................................37 Hålpluggar Laga [Regel 16-1c]...................................................................................................67 Identifiering av boll, se under Boll, identifiering

Klubbor Delade av partners[Regel 4-4b] 43 ................................................................................. Ersättande under ronden [Regel 4-3a]........................................................................42 Förklarad ur spel [Regel 4-4c]....................................................................................44 Grepp Konstgjort hjälpmedel för att greppa [Regel 14-3]...............................................63 Specifikationer [Bil. II]....................................................................................133 Grunda Helt lätt [Regel 13-2]........................................................................................61 I hinder[Regel 13-4] .........................................................................................62 Högsta tillåtna antal [Regel 4-4a] ..............................................................................43 Justerbarhet [Bil. II]................................................................................................131 Låna eller dela [Regel 4-4b] ......................................................................................43 Längd [Bil. II] .........................................................................................................132 Oduglig för spel [Regel 4-3].......................................................................................42 Plikter Främmande material anbringat [Regel 4-2b].......................................................42 Icke tillåtna klubbor [Regel 4-1].........................................................................41 Spelegenskaperna ändrade [Regel 4-2a] ...........................................................42 Övertaliga klubbor [Regel 4-4]...........................................................................43 Provexemplar till R&A (SGF) [Regel 4] ........................................................................41 Skadad Annat än under spelets normala gång [Regel 4-3b] .............................................42 Före ronden [Regel 4-3c] ..................................................................................43 Under spelets normala gång [Regel 4-3a] ..........................................................42 Skaft[Bil. II] ...........................................................................................................132 Slagyta [Bil. II] .......................................................................................................138 Slitage och förändringar [Regel 4-1b] .........................................................................41 Specifikationer [Bil. II] ............................................................................................131 Utformning [Bil. II]..................................................................................................131 Ändra spelegenskaper [Regel 4-2] .............................................................................42 Konstlade hjälpmedel Ovanlig utrustning och [Regel 14-3] ...........................................................................63 Lista över godkända golfbollar Tävlingsbestämmelser [Regel 5-1, Bil. I].............................................................44, 123 Lokala regler, se även Formuleringar av lokala regler

D r o p p z o n e r , a n v ä n d a [ B i l . I ]

....................................................................................

112

Förbjuda spel Från ett miljökänsligt område [definition av mark under arbete,

definition av vattenhinder] ......................................................................111, 113 Från mark under arbete [definition av mark under arbete, Bil. I]..........................111, 113

I konflikt med Regler för Golfspel [Regel 33-8] 105 .......................................................... Lägesförbättring och ”vinterregler” [Bil. I].........................................................111, 117 Närmaste punkt för lättnad [Regel 24-2b Anm. 3] .......................................................85 Tävlingsledningens ansvar [Regel 33-8a, Bil. I] .................................................105, 110 Vägra lättnad för störande inverkan på stansen av onormalt markförhållande [Regel 25-1a] ..................................................................................86 Upphäva plikt [Regel 33-8b] ....................................................................................106

Document info
Document views526
Page views528
Page last viewedTue Jan 17 20:05:18 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments