X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 152 / 162

607 views

0 shares

0 downloads

0 comments

152 / 162

INDEX

Lottning För matchspel [Bil. I] .............................................................................. Numerisk [Bil. I] ..................................................................................... Luftningshål .................................................................................................. Lokal regel [Bil. I] ................................................................................... Lyfta boll, se även Rengöra boll; Närmasate punkt för lättnad Boll som droppats felaktigt [Regel 20-6] .................................................. Från fel plats [Regel 20-6]....................................................................... För att avgöra om skadad [Regel 5-3]....................................................... För identifiering[Regel 12-2] .................................................................... I eller på ett flyttbart hundrande föremål [Regel 24-1] ............................... I en bunker [Regler 13-4, 24-2b(ii), 25-1b(ii)] ............................................ I ett vattenhinder [Regel 26-1, 26-2] ........................................................ Markera innan [Regel 20-1]..................................................................... När spelet avbrutits [Regel 6-8c] ............................................................. Omständigheter som tillåter [Regel 22].................................................... Plikt [Regler 5-3, 6-8c, 12-2, 18-2a, 20-1]...........................................44,

................129 ................129 ................117 ................111

..................79 ..................79 ..................44 ..................60 ..................83 ......62, 84, 87 ............90, 91 ..................75 ..................50 ..................81 50, 60, 70, 75

På green [Regel 16-1b] 67 ............................................................................................. På spelfältet, utan plikt [Regler 5-3, 6-8c, 12-2, 22, 24-1, 24-2b, 25-1b] ...................................................................44,50,60,81,83,84,87 Störande inverkan från tillfälliga förhållanden [Bil. I]..................................................120 Långsamt spel Plikt [Regel 6-7] .......................................................................................................49 Slagspel, modifiering av plikt [Regel 6-7 Anm. 2].........................................................49

Lägesförbättring

Lokal regel [Bil. I] ...................................................................................................117 Tävlingsledningens beslut om [Bil. I]........................................................................111 Lösa naturföremål [Def.], se även Hinder; Hindrande förmål................................................26 Boll rör sig efter vidrörande [Regel 23-1] ....................................................................82 Lättnad [Regel 23-1] ................................................................................................82 På green [definition av lösa naturföremål] ..................................................................26 Stenar i bunkrar, local regel [Bil. I] ...................................................................112, 118

Ta bort I hinder [Regel 13-4] 62 ........................................................................................ Medan boll är i rörelse [Regel 23-1]...................................................................82 På puttlinjen [Regel 16-1a] ...............................................................................66 Tillfälligt vatten [definition av tillfälligt vatten] .............................................................33 Mark under arbete [Def.] ..................................................................................................27 Boll inom rubbad under letande [Regel 12-1]..............................................................59 Definierat av tävlingsledningen [Regel 33-2a] ...........................................................103 Lokal regel, droppzoner [Bil. I].................................................................................112 Lättnad [Regel 25-1] ................................................................................................86 Material hopsamlat för bortforsling, status [definition av mark under arbete] ................27

S p e l f ö r b j u d e t [ B i l . I 113 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Markör [Def.] ...................................................................................................................28 Förande av score och poäng Bogeytävling [Regel 32-1a] .............................................................................100 Fyrboll slagspel [Regel 31-4].............................................................................98 Poängbogey [Regel 32-1b]..............................................................................101 Slagspel [Regel 6-6a].......................................................................................48 Identifiera boll [Regel 12-2].......................................................................................60 Ifrågasätta hävdande att boll oduglig [Regel 5-3].........................................................44 Ovisshet om tillvägagångssättet [Regel 3-3a] .............................................................39

149

Document info
Document views607
Page views609
Page last viewedSat Jan 21 22:11:12 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments