X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 154 / 162

532 views

0 shares

0 downloads

0 comments

154 / 162

INDEX

Miljökänsliga områden Lokal regel [Bil. I] ...................................................................................................113 Tävlingsledningens beslut om [Bil. I]........................................................................111 Motspelare Boll rubbad av [Regel 18-3].......................................................................................71 Informera om plikt [Regel 9-2]...................................................................................54 Passa flaggstång utan godkännande [Regel 17-2].......................................................69 Mätning Boll rubbad vid [Regel 18-6]......................................................................................72 Konstgjort hjälpmedel [Regel 14-3]............................................................................63 Numerisk lottning Bestämma platser i [Bil. I] ......................................................................................129 Närmaste punkt för lättnad [Def.] ..............................................................................28 I en bunker [Regler 24-2b, 25-1b] ........................................................................84, 87 På green[Regler 24-2b, 25-1b] ............................................................................84, 87 På spelfältet [Regler 24-2b, 25-1b] ......................................................................84, 87 Referenspunkt för omdroppning [Regel 20-2c(vii)].......................................................76 Oavgjort resultat Rekommendation; valmöjligheter [Bil. I] ...................................................................128 Tävlingsledningens ansvar [Regel 33-6] ...................................................................105 Utöka fastställd rond för att avgöra, matchspel [Regel 2-3]..........................................37

O b s e r v a t ö r [ D e f . 29 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utomstående [definition av utomstående]..................................................................34 Ojämnheter på ytan [Regel 13-2] .......................................................................................61 Onormala markförhållanden [Def.Regel 25]..................................................................29, 86 Boll oavsiktligt rubbad i [Regel 12-1]..........................................................................59 Lättnad [Regel 25-1b]...............................................................................................87 Närmaste punkt för lättnad [Def.] ..............................................................................28 Störande inverkan [Regel 25-1a] ...............................................................................86 Ospelbar bana Tävlingsledningens beslut [Regel 33-2d] ..................................................................104 Ospelbar boll Lättnad [Regel 28] ...................................................................................................94 Skadad, oduglig för spel [Regel 5-3] ..........................................................................44

Otillbörligt dröjsmål Plikt [Regel 6-7] 49 ....................................................................................................... Out-of-bounds [Def.], se även Hindrande föremål ................................................................29 Droppad boll rullar out-of-bounds [Regel 20-2c] ..........................................................76 Föremål som definierar Ej hindrande föremål [definition av hindrande föremål] ........................................25 Fasta [Regel 13-2] ...........................................................................................61 Hänsyn till speltempo [Etikett]...................................................................................19 Stans out-of-bounds [definition av out-of-bounds] ........................................................29 Tillvägagångssätt [Regel 27-1] ..................................................................................92 Tävlingsledningens beslut om [Bil. I]........................................................................110 Ovisshet om tillvägagångssätt Matchspel [Regel 2-5] ..............................................................................................38 Slagspel [Regel 3-3] .................................................................................................39 Partner [Def.] ..................................................................................................................29 Begära råd [Regel 8-1]..............................................................................................53 Dela klubbor [Regel 4-4b] .........................................................................................43 Frånvaro Bästboll och fyrboll matchspel [Regel 30-3a]......................................................96

151

Document info
Document views532
Page views534
Page last viewedWed Jan 18 02:24:45 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments