X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 155 / 162

630 views

0 shares

0 downloads

0 comments

155 / 162

152

INDEX

Fyrboll slagspel [Regel 31-2] .....................................................................................98 Placering under slaget [Regel 14-2] ...........................................................................63 Placera boll Förfarande när spelet återupptas [Regel 6-8d]............................................................51 Om boll insatts, droppats eller placerats felaktigt [Regel 20-6].....................................79 Om boll inte stannar vid placering [Regel 20-3d] .........................................................78 Om droppad eller placerad boll är i spel [Regel 20-4]...................................................78 Om oavsiktligt rubbad [Regel 20-3a] ..........................................................................77 Om punkten inte kan fastställas [Regel 20-3c] ...........................................................78 Om ursprungliga läget förändrat [Regel 20-3b]............................................................77 På den punkt varifrån den rubbades [Regel 20-3a] ......................................................77

Plikt

Allmän plikt

I matchspel [Regel 2-6] ....................................................................................38 I slagspel [Regel 3-5] .......................................................................................40 Annullerad när rond annullerad i slagspel [Regel 33-2d] ............................................104 Diskvalifikation; upphäva, modifiera eller utdöma [Regel 33-7]...................................105 Informera motspelare eller markör [Regler 9-2, 9-3] ..............................................54, 55

Tidsgräns för utdömande Matchspel [Regel 34-1a] 106 ................................................................................ Slagspel [Regel 34-1b]...................................................................................106 Upphävd Av lokal regel [Regel 33-8b] ............................................................................106 Genom överenskommelse [Regel 1-3] ...............................................................36 Pliktslag [Def.] .................................................................................................................30 Pluggad boll Lokal regel [Bil. I] ...........................................................................................111, 116 Lättnad [Regel 25-2] ................................................................................................89 Poängbogeytävlingar Föra score [Regel 32-1b] ........................................................................................101 Räkna poäng [Regel 32-1b].....................................................................................101 Protester Matchspel Protester och plikt [Regel 34-1a].....................................................................106 Tveksamhet eller dispyter [Regel 2-5] ................................................................38 Slagspel, protester och plikt [Regel 34-1b]...............................................................106

P r o v i s o r i s k b o l l [ D e f . 30 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blir boll i spel [definition av förlorad boll, Regel 27-2b] ..........................................25, 93

Från tee [Regel 10-3] 57 ................................................................................................ Ges upp [Regel 27-2c]..............................................................................................94 Hänsyn till speltempo [Etikett]...................................................................................19 Lokal regel som tillåter spel av provisorisk boll när vattenhinder inblandat [Bil. I] .....................................................................................................110 Puttinggreen, se Green Puttlinje [Def.], se även Spellinje .......................................................................................30 Gränsla eller stå på [Regel 16-1e] .............................................................................67 Laga hålpluggar, nedslagsmärken och andra skador [Regel 16-1c] ...............................67

Placering av caddie eller partner [Regel 14-2] 63 ............................................................. Ta bort lösa naturföremål [Regel 16-1a].....................................................................66 Vidröra [Regel 16-1a] ...............................................................................................66 Visa en linje för puttning [Regel 8-2b].........................................................................53 Regler [Def.], se även Plikt................................................................................................30 Befogenhet att modifiera [Bil. I]...............................................................................110

Document info
Document views630
Page views632
Page last viewedMon Jan 23 14:48:14 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments