X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 156 / 162

555 views

0 shares

0 downloads

0 comments

156 / 162

INDEX

Brott, allmän plikt

I matchspel [Regel 2-6] ....................................................................................38 I slagspel [Regel 3-5] .......................................................................................40 Fall som inte täcks av reglerna [Regel 1-4] .................................................................37 Gäller i treboll, bästboll och fyrboll matchspel [Regel 30-1] ..........................................96

L o k a l a r e g l e r [ R e g e l 3 3 - 8 , B i l . I ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 , 1 1 0 Spelarens ansvar [Regel 6-1] ....................................................................................46 Vägran att följa, slagspel [Regel 3-4]..........................................................................40 Åsidosätta Genom överenskommelse [Regel 1-3] ...............................................................36 Tävlingsledningens beslut [Regel 33-1]............................................................103 Rengöra bollen När det är förbjudet respektive tillåtet [Regel 21] ........................................................80 När man tar lättnad från Flyttbart hindrande föremål [Regel 24-1]............................................................83 Miljökänsligt område [Bil. I] ....................................................................111, 114 Oflyttbart hindrande föremål [Regel 24-2] ..........................................................84 Onormala markförhållanden [Regel 25-1]...........................................................86 Ospelbar boll [Regel 28]...................................................................................94 Tillfälligt hindrande föremål [Bil. I] ...................................................................119 Vattenhinder [Regel 26-1].................................................................................91 På green [Regler 16-1b, 21, 22] ....................................................................67, 80, 81 Tillfälliga förhållanden, lättnad [Bil. I] ...............................................................111, 116 Rubbad boll [Def.], se även Lyfta boll.................................................................................31 Av en annan boll [Regel 18-5]....................................................................................71 Av medtävlare [Regel 18-4] .......................................................................................71 Av motspelare Ej under letande [Regel 18-3b]..........................................................................71 I treboll match [Regel 30-2a] ............................................................................96 Under letande [Regel 18-3a].............................................................................71 Av spelare Avsiktligt [Regler 1-2, 18-2a].......................................................................36, 70 Efter adressering [Regel 18-2b] ........................................................................71 Efter att löst naturföremål vidrörts [Regel 23-1] .................................................82 Oavsiktligt [Regel 18-2a] ..................................................................................70 Under letande [Regler 18-1, 18-2a, 18-3a, 18-4] ..............................70, 70, 71, 71

Vid mätning [Regel 18-6] 72 .................................................................................. Av utomstående [Regel 18-1] ....................................................................................70 Efter adressering [Regel 18-2b].................................................................................71 Efter att löst naturföremål vidrörts [Regel 23-1]..........................................................82 Kan ej omedelbart återfås [Regel 18 Anm. 1].............................................................72 Spela boll i rörelse [Regel 14-5] ................................................................................64 Vid borttagande av

Bollmarkering [Regler 20-1, 20-3a]..............................................................75, 77 Flyttbart hindrande föremål [Regel 24-1]............................................................83 Löst naturföremål [Regel 23-1] .........................................................................82 Vid lagning av hålplugg eller nedslagsmärke [Regel 16-1c]...........................................67 Vid letande

Efter boll i onormalt markförhållande [Regel 12-1] ..............................................59 Efter övertäckt boll i hinder [Regel 12-1] ............................................................59 I vatten i vattenhinder [Regler 12-1, 14-6] ....................................................60, 64

R å d [ D e f . 31 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I lagtävlingar [Bil. I] ................................................................................................127

153

Document info
Document views555
Page views557
Page last viewedThu Jan 19 00:56:39 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments