X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 158 / 162

612 views

0 shares

0 downloads

0 comments

158 / 162

INDEX

Slagspel, se även Fyrboll slagspel; Plikt; Scorer Andra boll spelad [Regel 3-3b]...................................................................................39 Boll spelad från utanför tee [Regel 11-4b] ..................................................................58 Flaggstång, passning utan godkännande [Regel 17-2] .................................................69

Grupper (”bollar”) Byta [Regel 6-3b] 46 ............................................................................................. Tävlingsledningen delar in [Regel 33-3]............................................................104 Handicap [Regel 6-2b] ..............................................................................................46 Kombinera med matchspel [Regel 33-1] .................................................................]103 Komma överens om att spela i fel ordning [Regel 10-2c] .............................................57 Långsamt spel, modifiering av plikt [Regel 6-7] ...........................................................49 Nya hål [Regel 33-2b, Bil. I].............................................................................103, 127 Ovishet om tillvägagångssätt [Regel 3-3a]..................................................................39 Plikter

Allmän plikt [Regel 3-5] ....................................................................................40 Diskvalifikation, tävlingsledningens befogenhet [Regel 33-7] .............................105

Informera markören [Regel 9-3] 55 ........................................................................ Tidsgräns för utdömande [Regel 34-1b] ...........................................................106 Överenskommelse att åsidosätta [Regel 1-3] .....................................................36 Slag på fel boll [Regel 15-3] ......................................................................................65 Spela i fel ordning [Regel 10-2c]................................................................................57 Spel från fel plats [Regel 20-7c] ................................................................................79 Spelordning [Regler 10-2a, 10-2c, 29-3].........................................................56, 57, 95 Underlåtelse att håla ut [Regel 3-2] ...........................................................................39 Upplysning om antalet slag [Regel 9-3] ......................................................................55 Vinnare [Regel 3-1] ..................................................................................................39 Vägran att följa regel [Regel 3-4] ...............................................................................40 Slumpmässig lottning Lottning för matchspel [Bil. I] ..................................................................................129 Slå Med riktigt slag [Regel 14-1] .....................................................................................63 Spelare Ansvar för att spela rätt boll [Regler 6-5, 12-2]......................................................48, 60

Hänsyn till andra spelare [Etikett] 19 .............................................................................. Identifiera boll [Regel 12-2].......................................................................................60 Inlämna protest [Regel 2-5].......................................................................................38 Rubbad boll Avsiktligt [Regler 1-2, 18-2a].......................................................................36, 70 Efter adressering [Regel 18-2b] ........................................................................71 Efter löst naturföremål vidrörts [Regel 23-1] ......................................................82 Oavsiktligt[Regel 18-2a] ...................................................................................70 Undersöka boll [Regel 5-3]........................................................................................44 Spelet golf Definition [Regel 1-1]................................................................................................36 Spelfältet [Def.] ...............................................................................................................32 Boll rör sig efter att löst naturföremål vidrörts [Regel 23-1] .........................................82 Föregående slag spelat från [Regel 20-5] ...................................................................79 Luftningshål [Bil. I] .................................................................................................117 Närmaste punkt för lättnad [Regler 24-2, 25-1].....................................................84, 87

Spellinje [Def.], se även Puttlinje .......................................................................................32 Förbättra [Regel 13-2] ..............................................................................................61 Olägenhet befinner sig i spellinjen, lokal regel Oflyttbara hindrande föremål nära green [Bil. I].........................................112, 118

155

Document info
Document views612
Page views614
Page last viewedSun Jan 22 06:50:16 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments