X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 159 / 162

619 views

0 shares

0 downloads

0 comments

159 / 162

156

INDEX

Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål [Bil. I] ............................................112, 119

O l ä g e n h e t i [ R e g l e r 2 4 - 2 a , 2 5 - 1 a ]

........................................................................

8 4 , 8 6

Placering av caddie eller partner [Regel 14-2].............................................................63 Undvika inverkan på [Regel 11-2] ..............................................................................58

Visa

Annat än på green [Regel 8-2a].........................................................................53 På green [Regel 8-2b].......................................................................................53

Spelordning

Bästboll och fyrboll matchspel [Regel 30-3c] ..............................................................97 Hänsyn till andra spelare [Etikett]..............................................................................19 Matchspel [Regel 10-1] ............................................................................................55 Provisorisk eller andra boll från tee [Regel 10-3] .........................................................57 Slagspel [Regel 10-2] ...............................................................................................56

Speltempo

Förhindra långsamt spel [Regel 6-7 Anm. 2, Bil. I] ...............................................49, 126

Under letande efter boll [Etikett]

................................................................................

20

Spikar, se Golfskospikar Stans [Def.], se även Slag ................................................................................................32 Bygga [Regel 13-3]...................................................................................................62 Gränsle över eller vidrörande puttlinjen [Regel 16-1e]..................................................67 Inta på naturligt sätt [Regel 13-2] ..............................................................................61 Lokal regel, vägrar lättnad för störande inverkan på [Regel 25-1a]................................86

Onormal stans, med störande inverkan Av oflyttbart hindrande föremål [Regel 24-2b undantag]

......................................85

Av onormalt markförhållande [Regel 25-1b undantag] .........................................88 Out-of-bounds [definition av out-of-bounds].................................................................29 Störande inverkan på Av oflyttbart hindrande föremål [Regel 24-2a].....................................................84 Av onormalt markförhållande [Regel 25-1a]........................................................86 Undvika störande inverkan av tee-markeringar [Regel 11-2] .........................................58 Utanför tee [Regel 11-1] ...........................................................................................57 Starttider Bestämmelse som modifierar plikt [Regel 6-3 Anm., Bil. I] ...................................46, 124

Spelarens ansvar [Regel 6-3a] 46 .................................................................................. Tävlingsledningens ansvar [Regel 33-3, Bil. I] ...................................................104, 124

Säkerhet

Hänsynstagande [Etikett]..........................................................................................19 Tee [Def.], se även Honnör................................................................................................33 Fel tee [Regel 11-5]..................................................................................................59 Framföra protest före spel från nästa [Regel 2-5] ........................................................38 Föregående slag spelat från [Regel 20-5] ...................................................................79 Håla ut med boll spelad från tee [Regel 15-1] .............................................................65 Pegga bollen [Regel 11-1].........................................................................................57 Spela från utanför [Regel 11-4] .................................................................................58 Spela provisorisk eller andra boll från [Regel 10-3] .....................................................57 Spelordning Matchspel [Regel 10-1a] ..................................................................................55 Slagspel [Regel 10-2a].....................................................................................56 Threesome eller foursome [Regel 29-1] .............................................................95 Stå utanför för att spela boll på [Regel 11-1] ..............................................................57 Underlåta att håla ut, rätta misstaget [Regel 3-2]........................................................39 Undvika skador på [Etikett] .......................................................................................21 Övning på eller nära

Document info
Document views619
Page views621
Page last viewedSun Jan 22 17:33:50 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments