X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 16 / 162

521 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 162

ÄNDRINGAR 2004

Närmaste punkt för lättnad Kompletterad för ökad tydlighet.

R&A Ny definition för att beteckna R&A Rules Ltd.

Regel eller Regler Utökad till att innefatta även Tävlingsbestämmelser och Decisions on the Rules of Golf.

Peg En ny definition som anger specifikationer för en peg.

REGLER

Regel 2-5 Utökad för att klargöra proceduren för en giltig claimning.

Regel 3-3 Kompletterad för att föreskriva att spelaren alltid skall anmäla till täv- lingsledningen att han spelat två bollar, även om han tror att han har samma resultat med båda bollarna. Plikten för att underlåta detta är diskvalifikation.

Regel 5-3 Kompletterad för att göra förfaringssätten när man lyfter bollen enligt Regel 5-3 och 12-2 mer konsekventa.

Regel 6-4 Plikten för att ha mer än en caddie är ändrad från diskvalifikation till förlust av hål i matchspel (ändring av ställning i matchen) eller två slag i slagspel, maximerad till två hål i matchspel och fyra slag i slagspel.

13

Document info
Document views521
Page views523
Page last viewedTue Jan 17 13:06:20 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments