X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 160 / 162

660 views

0 shares

0 downloads

0 comments

160 / 162

INDEX

Före eller mellan ronder [Regel 7-1b].................................................................52 Under ronden [Regel 7-2] .................................................................................52 Teemarkeringar Status [Regel 11-2]..................................................................................................58 Threesome [Def.] .............................................................................................................27 Spelordning [Regel 29-1] ..........................................................................................95 Tillfälliga förhållanden Tävlingsledningens beslut om [Bil. I]........................................................................111 Tillfällighet i banan [Def.] ..................................................................................................33 När boll oavsiktligt påverkas eller stoppas [Regel 19-1]...............................................72 Tillfälligt vatten [Def.] .......................................................................................................33 Störande inverkan av och lättnad från [Regel 25-1] .....................................................86 Tillverkade föremål Definition av hindrande föremål.................................................................................25 Tor va Reparation av uppslagen [Etikett] ..............................................................................20 Återplacerad [Regel 13-2] .........................................................................................61 Transport medel Gå under fastställd rond, tävlingsbestämmelse [Bil. I]...............................................127

T r e b o l l m a t c h e r [ D e f . 27 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boll i vila rubbad av motspelare [Regel 30-2a] ............................................................96 Boll oavsiktligt påverkad eller stoppad av motspelare [Regel 30-2b] .............................96 Träffa Flaggstång eller den som passar [Regel 17-3] ............................................................69 Mer än en gång [Regel 14-4] .....................................................................................64 Tvister Om frågor som inte täcks av reglerna [Regel 1-4]........................................................37 Om protester [Regler 2-5, 34] ...........................................................................38, 106 Tävlare [Def.], se även Medtävlare ....................................................................................33 Ansvar för score [Regel 6-6] ......................................................................................48 Boll i rörelse träffar [Regel 19-2b] .............................................................................73 Ovisshet om tillvägagångssätt [Regel 3-3a] ................................................................39 Spela från utanför tee [Regel 11-4b] ..........................................................................58 Spela när det är någon annans tur [Regel 10-2c] ........................................................57 Spela på fel boll [Regel 15-3b] ..................................................................................66 Underlåtelse att håla ut [Regel 3-2] ...........................................................................39 Vägran att åtfölja regel [Regel 3-4].............................................................................40 Tävlingsbestämmelser Avbrott i spelet på grund av fara [Bil. I].....................................................................126 Avgörande vid lika resultat [Bil. I].............................................................................128 Boll specifikationer En-boll-regeln [Bil. I] .......................................................................................124 Lista över godkända bollar [Bil. I] ....................................................................123 Fastställas av tävlingsledningen [Regel 33-1] ...........................................................103 Nya hål [Bil. I] ........................................................................................................127 Råd i lagtävling [Bil. I].............................................................................................127 Spelare ansvarig för att känna till [Regel 6-1] .............................................................46 Speltempo [Bil. I] ...................................................................................................126 Starttid [Bil. I]........................................................................................................124 Tillfälliga förhållanden [Bil. I] ...........................................................................111, 116 Transportmedel [Bil. I]............................................................................................127 Övning[Bil. I] ..........................................................................................................126

157

Document info
Document views660
Page views662
Page last viewedTue Jan 24 21:39:31 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments