X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 161 / 162

556 views

0 shares

0 downloads

0 comments

161 / 162

158

INDEX

Tävlingsledning [Def.], se även Tävlingsbestämmelser ........................... Avbrott i spelet [Regel 6-8b]......................................................... Avgörande vid lika resultat [Regel 33-6, Bil. I] ................................ Beslut Slutgiltigt [Regel 34-3] ........................................................ Bestämmelser för övning [Regler 7-1, 7-2 Anmärkningar]................ Definiera Flyttbara hindrande föremål som oflyttbara [definition av hindrande föremål] ............................................................. Gränser för banan och out-of-bounds [Regel 33-2, Bil. I] ......... Vattenhinder [definition av vattenhinder och sidovattenhinder] Övningsområde [Regel 33-2c] .............................................. Fastställa starttider och startordning [Regler 6-3, 33-3] ................. Fastställa tävlingsbestämmelser [Regel 33-1, Bil. I] ....................... Förhindra långsamt spel [Regel 6-7 Anm. 2] .................................. Handicapindex [Regel 33-4] ......................................................... Konstruktion förklarad vara organisk del av banan [definition av hindrande föremål, Regel 33-2a] .............................................. Lokala regler fastställda av [Regel 33-8a, Bil. I] ............................. Summering av scorer och applicering av handicap [Regler 6-6d Anm Utöka fastställd rond för att avgöra match [Regel 2-3] .................... Ålägganden och befogenhet [Regel 33] ......................................... Unga träd Skydd av [Bil. I] ........................................................................... Upplysning om antalet slag Allmänt [Regel 9-1]...................................................................... I matchspel [Regel 9-2]................................................................ I slagspel [Regel 9-3]................................................................... Uppskjutande av spelet Tävlingsledningens beslut [Regel 33-2d] ....................................... Uppställning Bestämma närmaste punkt för lättnad.......................................... Utomstående [Def.]............................................................................. Boll i rörelse påverkad eller stoppad av [Regel 19-1] ...................... Boll i vila rubbad av [Regel 18-1] .................................................. Forecaddie [definition av forecaddie] ............................................ Utrustning [Def.], se även Boll.............................................................. Boll rubbad av under letande i match [Regler 18-2a, 18-3b] ............ Boll rubbad av [Regler 18-2a, 18-3, 18-4]...................................... Konstgjorda hjälpmedel [Regel 14-3] ............................................ Vattenhinder [Def.], se under Hinder ..................................................... Vidröra boll, se under Boll Vinterregler Tävlingsledningens beslut om [Bil. I]............................................. Övningsområde1 Tävlingsledningens beslut om [Regel 33-2c] .................................. Övningssvingar Inte övningsslag [Regel 7-2 Anm. 1].............................................. Undvika skada på banan [Etikett] .................................................

.............................33 .............................50 ...................105, 128

...........................107 .......................52, 53

.............................26 ...................103, 110 .......................34, 31 ...........................104 .....................46, 104 ...................103, 123 .............................49 ...........................104

...........................103 ...................105, 110 .1, 33-5] ........48, 105 .............................37 ...........................103

...................112, 115

.............................54 .............................54 .............................55

...........................104

.............................28 .............................34 .............................72 .............................70 .............................25 .............................34 .......................70, 71 .......................70, 71 .............................63 .............................34

...........................117

...........................104

.............................53 .............................21

Document info
Document views556
Page views558
Page last viewedThu Jan 19 02:51:02 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments