X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 17 / 162

507 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 162

14

ÄNDRINGAR 2004

Regel 6-8d Anmärkning tillagd som föreskriver att om det inte går att bestämma den punkt där bollen skall placeras när spelet skall återupptas, skall punkten uppskattas och bollen placeras på den uppskattade punk- ten (se motsvarande undantag under Regel 20-3c)

Regel 7-1b Utökad för att klargöra vad som utgör prövande av ytan före en rond.

Regel 9-2 Uppdelad i två kategorier – upplysning om antalet slag och fel infor- mation – med mer detaljerad beskrivning av när en spelare anses ha givit fel information.

Regel 10-1b och 10-2b Anmärkning införd som klargör spelordningen när en boll inte skall spelas där den ligger (ingick tidigare i Decisions 10/1, 10/2 och 10/3).

Regel 11-1 Kompletterad för tydlighet och för att införa en plikt av diskvalifi- kation för att använda en otillåten peg.

Regel 12-2 Ändrad för att göra förfaringssätten när man lyfter bollen enligt Regel 5-3 och 12-2 mer konsekventa.

Regel 13-2 Omdisponerad för ökad tydlighet.

Regel 13-4b Ändrad för att inskränka det pliktbelagda agerandet till att vidröra marken i hindret eller vattnet i ett vattenhinder med handen eller en klubba.

Document info
Document views507
Page views509
Page last viewedMon Jan 16 20:15:29 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments