X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 18 / 162

644 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 162

ÄNDRINGAR 2004

Undantag 2 till Regel 13-4 Ändrad så att caddien inte längre har rätt att jämna ut sand eller jord i hindret innan spelaren utför ett slag.

Regel 15 Omdisponerad för ökad tydlighet. Termen ”utbytt boll” ändrad till ”nyinsatt boll” i den svenska översättningen.

Regel 16-1a Ändrad till att föreskriva att spelaren får ta bort lösa naturföremål på green på vilket sätt som helst, förutsatt att han inte pressar ner någon- ting.

Regel 17 Kompletterad för ökad tydlighet.

Regel 18-6 Regel 10-4 har tagits bort och en ny Regel 18-6 införts som före- skriver att ingen plikt utgår om en boll eller bollmarkering rubbas när man handlar enligt, eller bestämmer tillämpningen av, en regel.

Regel 20-3c Undantag tillagt som föreskriver att en spelare som återupptar spe- let enligt Regel 6-8d, skall placera bollen på den uppskattade punk- ten om den exakta punkten inte går att fastställa.

Regel 20-7 Kompletterad för ökad tydlighet.

Regel 22 Kompletterad för ökad tydlighet.

Regel 23-1 Regel 18-2c har tagits bort och Regel 23-1 har kompletterats för att föreskriva att plikten för den spelare som orsakar att hans boll rör

15

Document info
Document views644
Page views646
Page last viewedTue Jan 24 07:00:17 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments