X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 19 / 162

573 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 162

16

ÄNDRINGAR 2004

sig, när den ligger utanför green, genom att han tar bort ett löst natur- föremål, skall fastställas enligt Regel 18-2a. Det utgår inte längre auto- matiskt plikt om en boll rör sig efter att ett löst naturföremål inom en klubblängd från bollen har vidrörts.

Regel 24-2b Kompletterad för ökad tydlighet och för att tillåta en spelare att ta lättnad från ett oflyttbart hindrande föremål i en bunker, genom att droppa utanför bunkern med ett slags plikt.

Regel 24-3 Ny regel skapad för att behandla en boll som förlorats i ett flyttbart hindrande föremål och en boll som förlorats i ett oflyttbart hindrande föremål (täcktes tidigare av Regel 24-2c).

Regel 25-1c Kompletterad för att klargöra referenspunkten när man tar lättnad för en boll som förlorats i ett onormalt markförhållande (motsva- rande komplettering gjord i den nya Regel 24-3b).

Regel 25-3b Kompletterad för ökad tydlighet.

Regel 26-2a Kompletterad och utökad för ökad tydlighet.

Regel 28 Valmöjligheterna b och c omkastade för att stämma med uppställ- ningen i Regel 26-1.

Regel 34-1a Ändrad genom att ta bort de punkter som redan täcks av Regel 2-5.

Document info
Document views573
Page views575
Page last viewedThu Jan 19 23:58:28 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments