X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 23 / 162

528 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 162

20

ETIKETT

sådan plats som möjliggör snabb förflyttning från green och mot nästa tee. När spelet på ett hål är avslutat bör spelarna omedelbart lämna green.

Förlorad boll Om en spelare tror att hans boll kan vara förlorad, utom i ett vatten- hinder, eller att den är out-of-bounds, bör han för att spara tid spe- la en provisorisk boll.

Spelare som letar efter en boll, bör ge tecken till spelarna i grup- pen efter dem att gå igenom, så snart det står klart att bollen kan bli svår att hitta. De bör inte leta i fem minuter innan de gör detta. Efter att ha låtit den gruppen gå igenom bör de inte fortsätta spelet förr- än den gruppen har passerat och är utom räckhåll.

FÖRETRÄDESRÄTT PÅ BANAN

Om inte tävlingsledningen bestämt annat avgörs företrädesrätten på banan av gruppens speltempo. Varje grupp som spelar full rond har rätt att passera en grupp som spelar en kortare rond.

OMSORG OM BANAN

Bunkrar Innan de lämnar en bunker bör spelare omsorgsfullt jämna ut de gro- par och fotspår som de själva gjort, samt sådana i närheten gjorda av andra. Om en kratta finns i rimlig närhet av bunkern bör den använ- das för detta ändamål.

Reparera torvor, nedslagsmärken och skador orsakade av golfskor Spelare bör omsorgsfull reparera alla hål de gjort efter att ha tagit torv och alla nedslagsmärken på green (vare sig de gjorts av spelaren själv eller inte). Efter att hålet spelats färdigt av samtliga spelare i grup- pen, bör skador på green orsakade av golfskor repareras.

Document info
Document views528
Page views530
Page last viewedTue Jan 17 22:11:12 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments