X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 24 / 162

572 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 162

ETIKETT

Förhindra onödiga skador Spelare bör undvika att orsaka skador på banan genom att ta torv vid övningssvingar eller genom att slå ett klubbhuvud i marken, vare sig i ilska eller av annat skäl.

Spelare bör försäkra sig om att ingen skada uppstår på green när bagar eller flaggstången läggs ned.

För att undvika att hålet skadas bör spelare och caddies undvika att stå för nära hålet och bör vara försiktiga när de hanterar flagg- stången eller tar upp en boll ur hålet. Man bör inte använda klubb- huvudet för att ta upp en boll ur hålet.

Spelare bör undvika att luta sig mot en klubba på green, i synner- het när de tar upp bollen ur hålet.

Innan spelarna lämnar green skall flaggstången sättas tillbaka i hålet ordentligt.

Lokala bestämmelser angående körning med golfbil bör följas noggrant.

AVSLUTNING

Om spelare följer riktlinjerna i detta avsnitt, kommer spelet att bli mer njutbart för alla.

Om en spelare konsekvent bryter mot dessa riktlinjer under en rond eller en tidsperiod, till men för andra spelare, rekommenderas att tävlingsledningen vidtager lämplig disciplinär åtgärd mot den felande spelaren. En sådan åtgärd kan till exempel bestå av att för- bjuda spel på banan under en begränsad tid eller deltagande i ett visst antal tävlingar. Detta anses vara berättigat för att tillvarata intresset hos den majoritet av golfare som önskar spela i enlighet med dessa riktlinjer.

I fall av ett allvarligt brott mot etiketten, har tävlingsledningen rätt att diskvalificera spelaren enligt Regel 33-7.

21

Document info
Document views572
Page views574
Page last viewedThu Jan 19 23:45:09 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments