X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 25 / 162

471 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 162

22

DEFINITIONER

AVSNITT II – DEFINITIONER

Definitionerna står i alfabetisk ordning och i själva reglerna står defi- nierade begrepp med kursiv stil.

Adressera bollen En spelare har ”adresserat bollen” när han har tagit sin stans och grun- dat klubban, utom i ett hinder där spelaren har adresserat bollen när han har tagit sin stans.

Bana ”Banan” är hela området innanför de gränser som fastställts av täv- lingsledningen (se Regel 33-2).

Bogrävande djur Ett ”bogrävande djur” är ett djur som gör hål för att bo eller ta skydd i, som till exempel en kanin, mullvad, murmeldjur, jordekorre eller salamander.

Anm.: Ett hål som gjorts av ett icke bogrävande djur, som till exem- pel en hund, är inte onormalt markförhållande om det inte har mar- kerats eller förklarats som mark under arbete.

Boll i spel En boll är ”i spel” så snart spelaren gjort ett slag tee. Den förblir i spel tills den hålats, utom när den är förlorad, out-of-bounds, eller lyft, eller när spelaren ersatt den genom att sätta in en annan boll, vare sig ersättandet är tillåtet eller inte. En på sådant sätt nyinsatt boll blir spelarens boll i spel.

Om en boll spelas från en plats utanför tee när spelaren börjar spe- let på ett hål, eller när han försöker rätta till ett sådant misstag, då är bollen inte i spel och Regel 11-4 eller 11-5 gäller. I övrigt innefattar boll i spel en boll som spelas från en plats utanför tee när spelaren väl- jer eller reglerna kräver att han skall slå sitt nästa slag från tee.

Undantag i matchspel: Boll i spel innefattar en boll, som spelats av spelaren från en plats utanför tee när han börjar spelet på ett hål,

Document info
Document views471
Page views473
Page last viewedFri Dec 09 18:28:49 UTC 2016
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments