X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 26 / 162

514 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 162

DEFINITIONER

om motspelaren inte kräver att slaget annulleras i enlighet med Regel 11-4a.

Bollpunkt Se ”Närmaste punkt för lättnad”.

Bruttoscore Se ”Score”.

Bunker En ”bunker” är ett hinder som består av en iordningställd markyta, vanligtvis en fördjupning, från vilken torv eller jord tagits bort och ersatts med sand eller liknande. Grästäckt mark gränsande till eller i en bunker, inklusive en torvad sida (vare sig gräs- eller jordtäckt) till- hör inte bunkern. En kant eller sida på bunkern som inte är grästäckt tillhör bunkern.

En bunkers gräns sträcker sig lodrätt nedåt, men inte uppåt. En boll är i en bunker när den ligger i eller någon del av den vidrör bun- kern.

Bästboll Se ”Matcher”.

Caddie En ”caddie” är en person som bistår spelaren i enlighet med reglerna, vilket kan innefatta att han bär eller hanterar spelarens klubbor under spelet.

När en caddie anlitas av fler än en spelare, anses han alltid vara caddie åt den spelare vars boll är inblandad i situationen, och all utrustning han bär anses tillhöra denne spelare, utom när caddien handlar på direkt anvisning av en annan spelare i vilket fall han anses vara denne spelares caddie.

23

Document info
Document views514
Page views516
Page last viewedTue Jan 17 03:18:18 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments