X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 27 / 162

637 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 162

24

DEFINITIONER

Domare En ”domare” är en person som utsetts av tävlingsledningen att följa spelet för att fastställa faktiska förhållanden samt tillämpa reglerna. Han skall agera vid varje brott mot reglerna som han ser eller som rapporteras till honom. En domare bör inte passa flaggstången, stå intill hålet eller utvisa dess läge, ej heller lyfta bollen eller markera dess läge.

Fastställd rond En ”fastställd rond” består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd, om inte annat bestämts av tävlingsledningen. Antalet hål i en fastställd rond är 18, om inte ett lägre antal fastställts av tävlingsledningen. Angående förlängning av fastställd rond i matchspel, se Regel 2-3.

Fel boll ”Fel boll” är varje boll utom spelarens:

  • a.

    boll i spel,

  • b.

    provisoriska boll, eller

  • c.

    andra boll, som spelats enligt Regel 3-3 eller Regel 20-7c i slagspel,

och innefattar: en annan spelares boll, en övergiven boll, och spelarens ursprungliga boll när denna inte längre är i spel Anm: Boll i spel innefattar en nyinsatt boll som ersatt bollen i spel, vare sig detta ersättande är tillåtet eller inte.

Fel green Med ”fel green” avses varje green utom på det hål som spelas. Såvida inte annorlunda bestämts av tävlingsledningen, innefattar termen var- je övningsgreen för puttning eller närspel på banan.

Flaggstång ”Flaggstången” är en flyttbar rak riktstång, med eller utan flaggduk eller annat material, som står mitt i hålet för att visa dess placering. Den skall vara cirkelrund i genomskärning. Vaddering eller däm-

Document info
Document views637
Page views639
Page last viewedMon Jan 23 19:41:16 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments