X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 28 / 162

628 views

0 shares

0 downloads

0 comments

28 / 162

DEFINITIONER

pande material som skulle kunna otillbörligt påverka bollens rörelse är förbjudet.

Forecaddie En ”forecaddie” är en person som utsetts av tävlingsledningen för att visa spelarna bollarnas läge under spelet. Han är något utomstående.

Foursome Se ”Matcher”.

Fyrboll Se ”Matcher”.

Förlorad boll En boll anses som ”förlorad” om:

  • a.

    Den inte har återfunnits eller identifierats som hans boll av spela- ren inom fem minuter från det att spelarens sida eller en caddie till- hörande spelarens sida började leta efter den, eller

  • b.

    Spelaren har utfört ett slag på en nyinsatt boll, eller

  • c.

    Spelaren har utfört ett slag på en provisorisk boll från den plats där den ursprungliga bollen förmodas vara, eller från en punkt som är närmare hålet än denna plats.

Tid som använts för spel på fel boll inräknas inte i den femminu- tersperiod som tillåts för letande.

Green ”Green” är all mark på det hål som spelas, som särskilt iordningställts för puttning, eller som annars av tävlingsledningen definierats som green. En boll är på green när någon del av bollen berör green.

Hinder ”Hinder” är varje bunker och vattenhinder.

Hindrande föremål ”Hindrande föremål” är alla tillverkade föremål, inklusive belagda

25

Document info
Document views628
Page views630
Page last viewedMon Jan 23 11:15:46 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments