X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 29 / 162

529 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 162

26

DEFINITIONER

sidor och ytor på vägar och stigar, samt konstgjord is, med undantag för:

  • a.

    Föremål som markerar out-of-bounds, t.ex. murar, stängsel, staket, pinnar och räcken,

  • b.

    Varje del av något oflyttbart tillverkat som befinner sig out-of- bounds, och

  • c.

    Varje konstruktion som av tävlingsledningen förklarats vara en orga- nisk del av banan.

Ett hindrande föremål är ett flyttbart hindrande föremål om det kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att otillbörligt fördröja spelet och utan att orsaka skada. Annars är det ett oflyttbart hindrande föremål.

Anm: Tävlingsledningen kan utfärda en lokal regel som förklarar ett flyttbart hindrande föremål vara ett oflyttbart hindrande föremål.

Honnör Den spelare som skall slå ut först från tee sägs ha ”honnören”.

Hål ”Hålet” skall vara 108 mm (4 1/4 tum) i diameter och minst 102 mm (4 tum) djupt. Om hålkopp används skall den vara nedsänkt minst 25 mm under greenens yta, om inte markens beskaffenhet omöjlig- gör detta. Hålkoppens yttre diameter får inte överstiga 108 mm (4 1/4 tum).

Hålad En boll är i hål, ”hålad”, när den har stannat innanför hålets omkrets och hela bollen är under hålkantens nivå.

Lösa naturföremål ”Lösa naturföremål” är naturföremål, till exempel: stenar, löv, kvistar, grenar och liknande djurspillning maskar och insekter och högar gjorda av dem, under förutsättning att de inte är:

Document info
Document views529
Page views531
Page last viewedTue Jan 17 23:53:05 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments